Wildgroei en Reiki

reiki banner blog

Wildgroei in Reiki-inwijdingen

Tijdens het opruimen vond ik een hele stapel Onkruid tijdschriften, waarop ik ooit jaren was geabonneerd, kwam ik dit artikel tegen wat ik wel herken. Zelf ben ik zo’n 30 jaar met Reiki bezig en ik ben er trots op zo’n goede master te hebben gehad. Ik heb haar jaren geassisteerd alvorens master te worden. In de eerste instantie voor mijzelf, totdat men zelfs aan de deur kwam vragen om Reiki cursus aan hen te geven. Bijzonder was dat en zo kwam het dat ik ruim 20 jaar geleden zelf cursussen ging geven met dezelfde zuiverheid, zoals ik het zelf van mijn master had ontvangen.
Tegenwoordig geef ik een Reiki cursus alleen nog individueel.

Onkruid schreef 10 jaar geleden al dat er een wildgroei in Reiki inwijdingen was ontstaan. Reiki-master, traditioneel inwijdingsproces waar je een jaar zoet mee bent en er een hoog bedrag voor moet betalen is nu wat achterhaald, maar is wel een eigen leven gaan leiden, helaas. Bij sommige betaal je een fractie van een bedrag in een fractie van de tijd of zelfs gratis.
Onkruid schreef ook: Is dat een voordelige keus? Of ben je straks de Donald Duck onder de reiki masters?
In mijn beleving is deze meesterschap geen status maar een voorrecht die je mag verdienen door te bewijzen zuiver met de traditionele Reiki om te gaan en het is bij mij zelfs zo dat leraar worden heel goed moet voelen anders doe ik het niet.

Wat is reiki?

Reiki is een geneeswijze die ons helpt terug te keren naar een evenwichtig functioneren op ieder niveau: zowel fysiek en mentaal als emotioneel, spiritueel en zelfs sociaal, onafhankelijk van onze leeftijd of gezondheidstoestand. Evenwicht kan in verschillende omstandigheden iets anders betekenen, maar het algemene kenmerk van reiki – meestal toegepast door een lichte handoplegging – is een snelle afname van spanning en bevrijding van pijn en gevoelens van onrust. Ontvangers melden vaak dat ze beter slapen en een gemakkelijkere spijsvertering hebben en zich over het algemeen veel beter voelen. Andere voordelen, zoals een grotere motivatie, minder neerslachtigheid of vermindering van bijeffecten van geneesmiddelen, straling of chemotherapie, verschillen van persoon tot persoon, in tegenstelling tot conventionele methodes, valt reiki de ziekte niet aan. Reiki ondersteunt ons welzijn en versterkt ons natuurlijk vermogen tot genezing door het stimuleren van evenwicht.

In het kort is reiki, net als prana, een woord voor de levensenergie die ons omgeeft en ons voedt. Reiki staat ook voor de methode die een kleine honderd jaar geleden ontwikkeld werd door de Japanner Mikao Usui. Zijn leerling Chujiro Hayashi, een gepensioneerde marine arts, gaf reiki door aan Hawayo Takata. Deze Japanse vrouw uit Hawaï verspreidde reiki in Amerika en Canada. Ze overleed in 1980 en liet tweeëntwintig leerlingen na die haar werk voortzetten en daarmee de basis vormden voor alle reiki in het Westen.
Usui had reiki oorspronkelijk opgezet als spiritueel pad, met heling als bijproduct. Zo geeft ik het eigenlijk ook door. In het Westen werd het steeds meer een heling methode met een spirituele ondergrond. Het dagelijks reiki geven aan jezelf als spirituele basis. Je geeft reiki door handoplegging (niveau één) of door afstemming via symbolen (niveau twee).

Reiki werkt met inwijdingen. Vier voor de eerste graad (reiki één), waarmee de energie wordt geopend om jezelf of anderen reiki te geven. Bij reiki twee leer je reiki symbolen (Kotodama) waarmee je ook op afstand reiki kunt geven. Reiki drie tenslotte wijdt je in de meestergraad in, waarmee de kracht geopend wordt om anderen in te wijden. Alleen een reiki meester kan dus een inwijding verzorgen.
De meeste beoefenaars zijn het erover eens dat je reiki alleen kunt leren via inwijding. Zonder inwijding kunnen je handen wel een genezende werking hebben, maar dan nog is de inwijding nodig om de poort te openen zodat de energie door je handen kan stromen. Voor Takata was naast de inwijdingen ook training van belang: het oefenen van de handopleggingen, de symbolen en een langer opleidingsproces van enkele jaren voor de nodige levenshouding van het meesterschap. Tussen de verschillende inwijdingen zit traditioneel veel tijd, zodat de inwijding zijn innerlijk werk kan doen voordat de volgende erbovenop komt. Na de dood van Takata zetten haar leerlingen deze lijn voort en vormden de Reiki Alliantie. Zoals zo vaak na de dood van een groot leraar, ontstonden de problemen vrijwel onmiddellijk. Nieuw ingewijde leerlingen braken met de traditie en stelden de inwijding centraal, niet de opleiding. Als je ingewijd bent, stroomt de energie vanzelf. Ook vonden ze de hiërarchie van leerling en meesterschap niet meer van deze tijd, en al snel ontstonden verschillende stromingen. De kosten voor reiki drie zijn traditioneel 10.000. Dat is voor veel mensen het grootste bedrag dat ze ooit in hun leven uitgeven, afgezien van de aanschaf van een huis of auto. Over dat geld wordt dan ook begrijpelijkerwijze veel gehakkeld en gesteggeld.

Snel, op afstand en goedkoop

Goedkoop inwijden zonder training is niet de enige ‘zonde’ van velen die op deze manier werken. Ze schrikken er niet voor terug meer initiaties meteen na elkaar te geven. Verliest reiki daardoor zijn waarde? Ik vind van wel. Daarom heb ik al aan heel veel mensen een opfris cursus mogen geven en dat was voor mij zeker voelbaar.

Het laatste woord

Is dure reiki beter dan goedkope? Moet je maanden of jaren wachten tussen reiki één, twee en drie, zodat de inwijdingen volledig in je wezen worden opgenomen; of is energie gewoon energie, net zoals bij stroom, zoals de reclame zegt. Moet je de traditie respecteren en eren of de deur openstellen naar vernieuwingen?

Mijn antwoord zou zijn, dat hangt van de reiki master af. Neemt die de verantwoordelijkheid om jou op de juiste manier Reiki door te geven? Ik doe dat wel, maar zo ben ik opgeleid.
Ook hanteer ik redelijke prijzen. Vraag jezelf af wat ben ik waard en heb ik dit voor mijzelf over. Het is natuurlijk jouw ontwikkeling. Dan heb ik het niet over 10.000 euro natuurlijk, want met dit bedrag ben ik het ook niet mee eens. Zelf ben ik wel geïnitieerd vanuit een Alliantie master. Je hoeft ook geen jaren te wachten. Mijn cursisten werken nog steeds met reiki, bewust of onbewust, in hun eigen praktijk of handelingen. Het doet me goed.

Interesse in mijn Magie van Reiki?
Klik op de afbeelding en lees het allemaal hier

Bron: Onkruid september 2008 en Pythia.