Divineren

orakelcollage tekst

Er is veel meer dan het Orakel van Delphi alleen.

Na een hele gezellige Samhainviering  gisteravond waarin veel orakels werden behandeld besloot ik om oude divinatie documentie als blog te delen.

Divineren of orakelen (waarzeggen, voorspellen) is al zo oud als de mensheid. Het orakel is een instrument of medium  waarvan het Goddelijke (Devine) of je innerlijke bron van wijsheid, gebruikt om informatie zichtbaar te maken.
Het wordt niet alleen gedaan om de toekomst te voorspellen, maar hoofdzakelijk om inzicht te krijgen. Behalve met het interpreteren van de beelden ben je voortdurend bezig met associëren. Psychologisch inzicht is wenselijk. Wanneer je namelijk in staat bent om verbanden te leggen op de diverse vlakken die je tijdens het waarzeggen tegenkomt, kun je degene voor wie je bezig bent helpen een zelfinzicht te krijgen. Kijk bijvoorbeeld naar relaties, werk en gezondheid in het leven van de vraagsteller. Divineren helpt dus om zaken helder te krijgen. Het ene middel leent zich daar echter beter voor dan het andere. Ben je met Tarot of runen bezig dan lijkt het associëren logisch. Met wolken lezen of theeblaadjes lezen ligt dat anders, daarbij hoef je niet zo diep te gaan; het blijft wat oppervlakkig of het doet een beroep op je helderziende kwaliteiten. Soms is een enkel woord of teken voldoende om het een en ander los te krijgen in je onderbewuste. Maar vaker heb je nog wat meer nodig, een aantal beelden bijvoorbeeld die gebeurtenissen in het leven van de vraagsteller op een duidelijke manier boven tafel brengt.

De rituelen om het voorspellen heen zijn ook belangrijk. Bloemen, wierook en een kaars horen erbij. Bloemen voor het respect en dank aan je geestelijke begeleiders, wierook zorgt ervoor dat je je openstelt, en een kaars bevordert je concentratie. Het is belangrijk dat je rustig bent vanbinnen.
Wanneer je jezelf goed wilt ontwikkelen in de kunst van het divineren, is het zeker geen overbodige luxe jezelf ook de kunst van het mediteren en visualiseren te leren.

Regelmatig geef ik regelmatigt Magische Workshops, waarin  met verschillende Orakelmethoden wordt gewerkt.
Ook worden er regelmatig kaaerlegcursussen gegeven
Kijk hiervoor regelmatig in mijn agenda

schilderijHier zijn wat oude en nieuwe Divinatie Methoden: 

 Aeromantie -Door naar de lucht en de wolken te kijken kun je een hoop te weten komen door je te concentreren op de vormen van wolken, de stand van de sterren en de kleur van de lucht, en te letten op vreemde verschijnselen. Dit werd gedaan door zeelui en boeren.

Alectryomantie -Een methode waarbij men op dichtgevouwen briefjes met letters van het alfabet korrels graan strooit. Vervolgens laat men er een haan naar pikken. Op de volgorde die de vogel uitkiest haal je de briefjes eruit. De letters vormen samen een boodschap voor de vraagsteller.

Aleuromantie -Wie kent ze niet, de fortune cookies? Verschillende spreuken die een toekomstvoorspelling bevatten worden in stukjes deeg gevouwen waarvan knapperige koekjes worden gebakken. Na de maaltijd neem je een koekje van een grote schaal, breekt het open en leest de boodschap. Een Chinese methode.

Alomantie -Voorspellen met behulp van tafelzout.

Anthroscopie -De kunst van het toeschrijven van betekenissen aan de hand van uiterlijke kenmerken van individuele figuren. Heel populair in het Oosten in de negentiende eeuw. Ook antropologen (uit de Victoriaanse tijd) maakten er gebruik van.

Aquarellezen -Met plakkaatverf, waterverf of ecoline op wit papier wordt de toekomst voorspeld. Je maakt een tekening op gevoel waarbij je niet nadenkt, maar direct tekent wat er in je opkomt. Stel jezelf voor je begint een vraag. Als je klaar bent vouw je de tekening dubbel. Wacht even en kijk dan naar de patronen die zich hebben gevormd. Door je goed te concentreren kun je er heel wat uit afleiden.

Astragiomantie of agyromantie -Divineren met dobbelstenen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door de dobbelstenen in een schaal met water te gooien (dowsen). De getallen die boven komen drijven zeggen iets over je, evenals de richting waar ze naartoe drijven. Kennis van de numerologie en elementen is noodzakelijk.

Astrologie -Zeer uitgebreide manier om inzicht te verkrijgen, waarbij zon, maan, planeten en huizen aanwijzingen geven over je karakter en je levensloop. Het heeft niets te maken met de astrologische rubrieken in kranten en tijdschriften. Een horoscoop wordt gedaan aan de hand van je geboortetijdstip en geboorteplaats. Het is ook mogelijk om van gebeurtenissen een horoscoop te trekken, bijvoorbeeld het starten van een bedrijf of het aangaan van een huwelijk.

Augurie -De interpretatie van voortekenen en tekens.

Auramantie -De kunst van het bestuderen van de aura’s bij mens en dier. De aura is een elektromagnetisch veld om alle levende dingen heen dat licht afgeeft. Eigenlijk is de aura onzichtbaar met het blote oog, maar aura’s zien kun je leren. Sommige mensen hebben de gave van nature meegekregen. Aan de kleuren kun je zien in welke gemoedstoestand een persoon verkeert. Ook is het mogelijk om zaken uit verleden, heden en toekomst waar te nemen.

Austromantie -Wie de windrichtingen nauwkeurig bestudeert zal weten wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren.

Belomantie -Het voorspellen van een uitkomst van een bepaalde gebeurtenis, bijvoorbeeld door een pijl die een gemarkeerd doel bereikt. Stel dat je van tevoren afspreekt dat dit doel positief is, dan betekent dat welvaart en geluk voor de vraagsteller. Omgekeerd geldt hetzelfde.

Bibliomantie -Boeklezen. Het voorspellen van de toekomst of inzicht verkrijgen in jezelf met behulp van boeken. Dit is simpel en doeltreffend. Neem een boek uit de kast en sla dit open met je ogen dicht. Laat je vinger een stukje tekst aanwijzen, doe je ogen open en lees wat er staat. Vaak zul je merken dat de zin op jou van toepassing is. De Bijbel wordt hier vaak voor gebruikt.

Bomenorakel: – Ook met bomen kun je tot inzicht komen, een leuke en makkelijke manier om je band met deze wezens uit te breiden.
Heel eenvoudig, je hebt niets meer nodig dan rustig plekje met een boom die rijkelijk in het blad staat, en jezelf.

Botanomantie -Voorspellen aan de hand van verbrande bladeren en takken.

Capnomantie -Rooklezen. Het bestuderen van rookpluimen, bekend bij de Indianen. Dit wordt gedaan bij rituele vuren waaraan magische kruiden zijn toegevoegd. Een andere manier is om een vel papier boven een kaarsvlam te bewegen, waardoor een rookpatroon ontstaat.

Cartomantie -Voorspellen door middel van de kaarten, bijvoorbeeld de Tarot, zigeunerkaarten of de kaarten van mlle Lenormand. Het kan ook met gewone speelkaarten.

Ceraunoscopie -Het zoeken van voortekenen in donder en bliksem.

Ceromantie -Waslezen. Laat gesmolten was stollen in een kom ijskoud water en kijk goed naar de vorm. Die zal je meer vertellen over de nabije toekomst.

Cheiromantie -Handlezen. Een handlijnkundige vertelt je door het bestuderen van je hand en de vorm van je hand wat je voor type bent. Een aparte categorie is het bestuderen van vingers en nagels, maar deze worden ook vaak bij het totaalbeeld betrokken. Nauw verwant aan palmistrie, waarbij de handpalm wordt bestudeerd, is eveneens een populaire maar accurate divinatiemethode.  In de middeleeuwen werd er veelvuldig gebruik van gemaakt en het is bekend dat het al bestond bij de Grieken en Romeinen. De hand verandert in de loop van je leven. De lijnen die je nu in je handpalm ziet zijn niet precies dezelfde als die van een jaar geleden, en ze verschillen waarschijnlijk heel sterk van die van vijf jaar geleden. Je hand geeft een voorlopig overzicht van je leven.

559572_860321857320095_1315690867659582504_nClairvoyantie -Helderziendheid. Letterlijk betekent dit dat je een duidelijk, helder zicht hebt, een ’tweede gezicht’. Het is een vorm van divinatie waarbij de waarzegger een beeld krijgt, zo duidelijk als een filmscène, waarin gebeurtenissen uit de toekomst zich ontvouwen.

Cleromantie -Divineren aan de hand van stenen of schelpjes.

Cyclomantie -Het kijken naar een ronddraaiend wiel of rad wat klaarheid moeten brengen in vele zaken.

Dowsen -Zie Astraglomantie.

Droomdivinatie -Aan de hand van droomsymbolen, kleur en stemming tijdens het dromen kan veel worden afgeleid over de toekomst. De dromer kan het beste zelf zijn eigen dromen duiden. Door een droomdagboek bij te houden wordt al veel duidelijk.

Encoustic art– wasstrijken

Geomantie– De kunst van het observeren van patronen in aarde of zand.

Gyromantie -Hierbij draai je rondjes in een cirkel die wordt gemarkeerd door letters. Wanneer je duizelig wordt en ongecontroleerd van het ene naar het andere punt zwalkt, kan een voorspelling worden gedaan aan de hand van de verzamelde letters.

Handlijnkunde -Zie Cheiromantie.

Hippomantie– Hierbij wordt gekeken naar het gedrag van paarden, met name naar het stampen van de hoeven en het gehinnik.

Hydromantie– Divinatie door een steen in het water te werpen en te kijken naar de kleur en rimpelingen van het water en de eb- en vloedbewegingen.

I Ching– Gebaseerd op het yin-yangprincipe, een systeem waarbij wordt gekeken naar het verloop in het leven. Moeilijk te interpreteren

Kaarsenwaslezen -Zie Ceromantie.

Koffiedikkijken -Dit werd veel door zigeuners gedaan. De koffie wordt samen met het water gekookt en in een kopje uitgeschonken. Als de koffie opgedronken is blijft de drab achter in het kopje. Giet een deel op de schotel. Hier worden al een aantal dingen uit duidelijk. Ook de drab in het kopje kan meer vertellen. Je gaat op dezelfde manier te werk bij theeblaadjes lezen. Zie ook tasseografie

Kristallezen– Het turen in een kristallen bol. Langdurig staren in een kristallen bol geeft reflecties die meer over jezelf of de vraagsteller vertellen. Zie Vérzien.

Larnpodomantie -De richting van een kaarsvlam, fakkel of vuur kan verwijzen naar toekomstige gebeurtenissen.

Libanomantie -Rooklezen, bestuderen van wierook en rook.

Lithomantie– Divinatie waarbij edelstenen in verschillende kleuren worden gebruikt.

Meteoromantie -Divinatie door het bestuderen van vallende sterren.

Metoposcopie -Het bekijken van de lijnen op het voorhoofd.

Moleosofie -Het bekijken van moedervlekken als indicator van iemands karakter. Er wordt gekeken naar de grootte, plaats en kleur. De zogenaamde heksenjagers maakten hiervan gebruik gedurende de Middeleeuwen.

Molybdomantie -Loodlezen: verwarm een stukje lood op een lepel en gooi dit dan in ijskoud water. De figuren die ontstaan vertellen meer over de toekomst.

Necromantie -Ontvangen van boodschappen van de doden, bijvoorbeeld met een Ouija-bord of glaasjedraaien. Nog steeds populair, maar zeker niet ongevaarlijk.

Numerologie -De interpretatie van cijfers aan de hand van het alfabet. Er wordt gekeken naar de cijferwaarde van o.a. de naam, geboorteplaats en -datum en de woonplaats.

Oculomantie -Divinatie door het kijken naar de ogen.

Onomantie– De betekenis van namen.

Omisthocopie/ornithomantie -Kijken naar vliegende vogels en de patronen die ze maken.

Palmistrie -Zie Cheiromantie.

Psychometrie -Hierbij gebruikt men een voorwerp dat toebehoort aan de vraagsteller. Er worden beelden, stemmen of bepaalde gevoelssensaties waargenomen, afhankelijk van het talent van de ziener. Het gaat om de gezamenlijke impressies die een totaalbeeld vormen dat van belang is voor de vrager.

Pyromantie– De kunst om vormen en visioenen te zien in vlammen. Vaak wordt er ook iets op het vuur gegooid. Pyromantie is een ook een bijzondere manier om beelden uit het onderbewuste te verkrijgen.

Radiësthesie– Pendelen of werken met de wichelroede.

Roetlezen -Aan de hand van een roetspoor op wit papier worden voorspellingen gedaan. Het roetspoor krijg je door het papier boven een kaarsvlam heen en weer te bewegen.

Runen lezen -Het interpreteren aan de hand van letters van een vroeg alfabet uit Noord-Europa. Er zijn veel verschillende soorten runen. De meest gebruikte set is het Germaanse runenschrift.

Saksische staven: De Saksische staven zijn uitstekend geschikt om een rechtstreeks antwoord te krijgen op een vraag.

Sciomantie -Assistentie van een geestelijke helper. Een methode die wordt gebruikt door ‘channelers’.

Sideromantie -Branden van stro met een heet strijkijzer. De figuren die dan ontstaan zouden bepaalde voortekenen of aanwijzingen bevatten voor de vraagsteller.

Spiegelstaren– Het staren in een {magische) spiegel die naar de maan is gericht, met de bedoeling manestralen op te vangen en deze te lezen. .

Schouwen –Schouwen is een methode van ‘zien’, je kijkt naar een ruimte tussen iets en niets, en met behulp van een meditatieve toestand en concentratie kun je de beelden die gevormd worden interpreteren.

Sycomantie -Boodschappen op boomblaadjes: hoe langzamer zij drogen, hoe positiever het voorteken. Een moderne variant is om verschillende dingen op papiertjes te schrijven, die op te rollen en boven een stomende ketel te houden. De eerste vraag of boodschap die zich ontvouwt zal worden beantwoord.

Tasseografie -Theeblaadjes lezen na het theedrinken. Werkt uiteraard alleen met thee van losse theeblaadjes.

Tephramantie -Divinatie door asresten van verbrande boombast.

Vérzien: Vérzien is een boeiende methode omdat het je in staat stelt letterlijk de toekomst (of het heden of het verleden) ’te zien’. Bijna ieder spiegelend oppervlak kan worden gebruikt voor vérzien. Een kristallen bol en een spiegel zijn twee van de beste. Het kristal moet zonder vlekken en scheurtjes zijn, geen krassen op de oppervlakte of luchtbelletjes vanbinnen.

Xylomantie -Hierbij wordt gekeken naar de vorm van brandende stukjes hout.

Zoomantie– Het bestuderen van diergedrag om de toekomst te onthullen.

Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om tot inzicht te komen.
Het orakel, of de wijze waarop je divineert, zijn slechts middelen.
De sleutel van het doel, het verkrijgen van inzicht, ligt altijd in jezelf.
In principe maakt dat jou daarmee tot het grootste orakel . . .