regenboogspiegel

Wildgroei en Reiki

reiki banner blog

Wildgroei in Reiki-inwijdingen

Tijdens het opruimen vond ik een hele stapel Onkruid tijdschriften, waarop ik ooit jaren was geabonneerd, kwam ik dit artikel tegen wat ik wel herken. Zelf ben ik zo’n 30 jaar met Reiki bezig en ik ben er trots op zo’n goede master te hebben gehad. Ik heb haar jaren geassisteerd alvorens master te worden. In de eerste instantie voor mijzelf, totdat men zelfs aan de deur kwam vragen om Reiki cursus aan hen te geven. Bijzonder was dat en zo kwam het dat ik ruim 20 jaar geleden zelf cursussen ging geven met dezelfde zuiverheid, zoals ik het zelf van mijn master had ontvangen.
Tegenwoordig geef ik een Reiki cursus alleen nog individueel.

Onkruid schreef 10 jaar geleden al dat er een wildgroei in Reiki inwijdingen was ontstaan. Reiki-master, traditioneel inwijdingsproces waar je een jaar zoet mee bent en er een hoog bedrag voor moet betalen is nu wat achterhaald, maar is wel een eigen leven gaan leiden, helaas. Bij sommige betaal je een fractie van een bedrag in een fractie van de tijd of zelfs gratis.
Onkruid schreef ook: Is dat een voordelige keus? Of ben je straks de Donald Duck onder de reiki masters?
In mijn beleving is deze meesterschap geen status maar een voorrecht die je mag verdienen door te bewijzen zuiver met de traditionele Reiki om te gaan en het is bij mij zelfs zo dat leraar worden heel goed moet voelen anders doe ik het niet.

Wat is reiki?

Reiki is een geneeswijze die ons helpt terug te keren naar een evenwichtig functioneren op ieder niveau: zowel fysiek en mentaal als emotioneel, spiritueel en zelfs sociaal, onafhankelijk van onze leeftijd of gezondheidstoestand. Evenwicht kan in verschillende omstandigheden iets anders betekenen, maar het algemene kenmerk van reiki – meestal toegepast door een lichte handoplegging – is een snelle afname van spanning en bevrijding van pijn en gevoelens van onrust. Ontvangers melden vaak dat ze beter slapen en een gemakkelijkere spijsvertering hebben en zich over het algemeen veel beter voelen. Andere voordelen, zoals een grotere motivatie, minder neerslachtigheid of vermindering van bijeffecten van geneesmiddelen, straling of chemotherapie, verschillen van persoon tot persoon, in tegenstelling tot conventionele methodes, valt reiki de ziekte niet aan. Reiki ondersteunt ons welzijn en versterkt ons natuurlijk vermogen tot genezing door het stimuleren van evenwicht.

In het kort is reiki, net als prana, een woord voor de levensenergie die ons omgeeft en ons voedt. Reiki staat ook voor de methode die een kleine honderd jaar geleden ontwikkeld werd door de Japanner Mikao Usui. Zijn leerling Chujiro Hayashi, een gepensioneerde marine arts, gaf reiki door aan Hawayo Takata. Deze Japanse vrouw uit Hawaï verspreidde reiki in Amerika en Canada. Ze overleed in 1980 en liet tweeëntwintig leerlingen na die haar werk voortzetten en daarmee de basis vormden voor alle reiki in het Westen.
Usui had reiki oorspronkelijk opgezet als spiritueel pad, met heling als bijproduct. Zo geeft ik het eigenlijk ook door. In het Westen werd het steeds meer een heling methode met een spirituele ondergrond. Het dagelijks reiki geven aan jezelf als spirituele basis. Je geeft reiki door handoplegging (niveau één) of door afstemming via symbolen (niveau twee).

Reiki werkt met inwijdingen. Vier voor de eerste graad (reiki één), waarmee de energie wordt geopend om jezelf of anderen reiki te geven. Bij reiki twee leer je reiki symbolen (Kotodama) waarmee je ook op afstand reiki kunt geven. Reiki drie tenslotte wijdt je in de meestergraad in, waarmee de kracht geopend wordt om anderen in te wijden. Alleen een reiki meester kan dus een inwijding verzorgen.
De meeste beoefenaars zijn het erover eens dat je reiki alleen kunt leren via inwijding. Zonder inwijding kunnen je handen wel een genezende werking hebben, maar dan nog is de inwijding nodig om de poort te openen zodat de energie door je handen kan stromen. Voor Takata was naast de inwijdingen ook training van belang: het oefenen van de handopleggingen, de symbolen en een langer opleidingsproces van enkele jaren voor de nodige levenshouding van het meesterschap. Tussen de verschillende inwijdingen zit traditioneel veel tijd, zodat de inwijding zijn innerlijk werk kan doen voordat de volgende erbovenop komt. Na de dood van Takata zetten haar leerlingen deze lijn voort en vormden de Reiki Alliantie. Zoals zo vaak na de dood van een groot leraar, ontstonden de problemen vrijwel onmiddellijk. Nieuw ingewijde leerlingen braken met de traditie en stelden de inwijding centraal, niet de opleiding. Als je ingewijd bent, stroomt de energie vanzelf. Ook vonden ze de hiërarchie van leerling en meesterschap niet meer van deze tijd, en al snel ontstonden verschillende stromingen. De kosten voor reiki drie zijn traditioneel 10.000. Dat is voor veel mensen het grootste bedrag dat ze ooit in hun leven uitgeven, afgezien van de aanschaf van een huis of auto. Over dat geld wordt dan ook begrijpelijkerwijze veel gehakkeld en gesteggeld.

Snel, op afstand en goedkoop

Goedkoop inwijden zonder training is niet de enige ‘zonde’ van velen die op deze manier werken. Ze schrikken er niet voor terug meer initiaties meteen na elkaar te geven. Verliest reiki daardoor zijn waarde? Ik vind van wel. Daarom heb ik al aan heel veel mensen een opfris cursus mogen geven en dat was voor mij zeker voelbaar.

Het laatste woord

Is dure reiki beter dan goedkope? Moet je maanden of jaren wachten tussen reiki één, twee en drie, zodat de inwijdingen volledig in je wezen worden opgenomen; of is energie gewoon energie, net zoals bij stroom, zoals de reclame zegt. Moet je de traditie respecteren en eren of de deur openstellen naar vernieuwingen?

Mijn antwoord zou zijn, dat hangt van de reiki master af. Neemt die de verantwoordelijkheid om jou op de juiste manier Reiki door te geven? Ik doe dat wel, maar zo ben ik opgeleid.
Ook hanteer ik redelijke prijzen. Vraag jezelf af wat ben ik waard en heb ik dit voor mijzelf over. Het is natuurlijk jouw ontwikkeling. Dan heb ik het niet over 10.000 euro natuurlijk, want met dit bedrag ben ik het ook niet mee eens. Zelf ben ik wel geïnitieerd vanuit een Alliantie master. Je hoeft ook geen jaren te wachten. Mijn cursisten werken nog steeds met reiki, bewust of onbewust, in hun eigen praktijk of handelingen. Het doet me goed.

Interesse in mijn Magie van Reiki?
Klik op de afbeelding en lees het allemaal hier

Bron: Onkruid september 2008 en Pythia.

regenboogspiegel

Magische Heilige Nachten en 2020

clock-3179159_1280

Het Twaalf of Dertien  Dagen Ritueel van Bewustwording

Dit is een oud gebruik dat begint op  de dag van de zonnewende of eerste kerstdag en eindigt op een of zes januari 2020. De dertien (nieuwe maan) maanfasen maken een jaar van de zon niet sluitend. Elk jaar zijn er dagen ‘over’. De wereld ‘zweeft’ en opent zich.

Het is een periode van bezinning waarin je niet moet opgaan in dagelijkse bezigheden. Breng je deze twaalf dagen door op de automatische piloot dan zie je dit terugkomen in de volgende maand(en). Belangrijk is dat je deze dagen ontspannen en positief doorbrengt. Werkzaamheden die je moet doen, doe die bewust en blijmoedig. Het betekent niet dat je niets mag doen, maar dat wanneer je iets uit gaat voeren dit in een positieve stemming is. Bedenk dat schoonmaken ook het reinigen van je omgeving is, een omgeving waarin je je lekker wilt voelen en wilt genieten. Elke dag van deze twaalf dagen wordt weerspiegeld in een van de maanden van 2020. Schrijf op hoe je dag is verlopen en vergelijk dit met de corresponderende maanden van volgend jaar.

2020

Straks in januari beginnen we aan een 4 jaar, 2+0+2+0=4, een jaar dat  je veel werk bezorgd. Met structuur, organisatie en ordening zal het je gemakkelijker afgaan. Vervul de ophanden zijnde bezigheden plichtsgetrouw, toegewijd en geconcentreerd. Plannen die in het afgelopen jaar konden rijpen, worden nu omgezet in daden. Realiseer ze met vastberadenheid, werklust en volharding. Jaren met het getal 4 zijn ook bijzonder geschikt om de kas op te maken, je financiën en verzekeringen op orde te brengen en eventuele veranderingen aan te brengen. Je ontdekt dit jaar gemakkelijk je liefde voor de natuur en het herstellend effect ervan.

Affirmatie: Ik verwerkelijk mezelf en handel moedig.

Jaargetal 4 helpt je:

 • vastberaden te handelen en projecten te realiseren,
 • nieuwe, ongekende krachten te wekken,
 • de lichtheid van het bestaan te beleven,
 • verantwoordelijkheid te nemen en volharding te tonen,
 • in het hier en nu te leven,
 • een gezonde verhouding tot geld tot stand te brengen,
 • alles met vreugde en liefde te doen,
 • bestaande waarden opnieuw te definiëren, een begin te maken met noodzakelijke renovaties,
 • de aarde en de natuur te respecteren en lief te hebben.

Wat kunnen we doen?

We kunnen hiervoor in 13 Heilige Nachten onze wensen neerzetten, gaan bezinnen over het verleden en dromen over een pittig maar mooi 4 jaar.
Hoe en wat willen we allemaal in 2020 bereiken?
Ga je 13 dagen/nachten bezinnen en bezielen met kleurpotloden, plakplaatjes, foto’s. Maak je eigen zielscollage in dit boek.
Dit geeft een mooie bijdrage aan je persoonlijke spirituele ontwikkeling.

Wat je nu alvast kunt doen en voor degene die dit nog niet kent, of je op de dag van de zonnewende (vandaag 21 december) begint of met Kerstavond, schrijf je inspiraties, doelen of voornemens voor het komende jaar op in de 13 heilige nachten.

Hoe ga je te werk:

Mediteer hierop en werk de volgende dag uit. J
e begint vanavond of met kerstavond, 24 december a.s. Volgens Steiner is de kersttijd een gunstige tijd voor meditatie werk en het is een gunstige tijd om een ‘luisterend leven te leiden’: innerlijk stil en ontvankelijk te worden en nieuwsgierig wat deze tijd van de heilige nachten je te bieden heeft.
Dus mediteer vanavond of op 24 december, nacht 1, en droom alvast hoe jij de maand januari wilt invullen met  jouw innerlijke vernieuwing. Dit doe je ook op nacht 2 (22 of 25 dec) voor februari en op nacht 3 (23 of 25 dec) voor maart enz. met de bijbehorende thema’s

Hier volgen de thema’s van de 12 maanden:

 1. innerlijke vernieuwing,
 2. grote schoonmaak,
 3. zaaien,
 4. opstarten,
 5. waarnemen,
 6. ontplooien,
 7. je kracht,
 8. je rijping,
 9. kwaliteit,
 10. balans,
 11. transformatie,
 12. je licht

De 13de nacht staat voor bedanken, loslaten en rusten. Je hebt nu neergezet hoe je het graag zou willen en geef het over aan het universum
Wat ik hier deel is uit eigen informatie en ervaring, maar je kunt je eigen thema’s verzinnen.

Veel plezier!

regenboogspiegel

Adventskalendermagie

Advent kalender magie

Ongeacht religie is de adventskalender spannend voor elk kind, maar ook voor de volwassene. Wie wil er niet voor elke 25 dagen tot Kerstmis een kleine verrassing of chocola?

In Feng Shui is het aan te raden voor een specifiek resultaat, dat je dit in 27 dagen doet. Het getal 9 en veelvouden ervan zijn het meest gunstig in Feng Shui omdat 9 het getal van voltooiing is.  Magisch gezien is dat de 3 in hekserij een heel belangrijk getal is en hierin terug komet. Numerologisch gezien o.a. voor groei, ontwikkeling en creativiteit staan.  Kijk maar: 3 x 3 = 9 en 3 x 9 = 27.  En 2+7 = 9
Bestaande advent kalenders zijn slechts 25 dagen geldig.
Wat je kunt doen is: koop een adventskalender en voeg er twee toe- of beter nog, maak er een.

Wanneer je het koopt of maakt, houd dan de intentie in gedachten waarom je het koopt.
Bijvoorbeeld: Er komt meer geld naar me toe of ik ben krachtig en geïnspireerd of er ontstaat een gezonde, liefdevolle relatie.
Afhankelijk van je intentie vul je elke buidel of laadje met een gezegde, een gedicht of een feitelijk object dat uw belangrijkste intentie ondersteunt.
Als je bijvoorbeeld een nieuwe relatie wilt, plaatst je in elk zakje twee bijpassende objecten, zoals twee filmtickets  of andere leuke activiteit die je samen met je partner zou kunnen delen.
Doe dat elke dag tot je bij dag 26 bent. Leg op dagen 26 en 27 deze laatste dingen op je altaar, bureau of nachtkastje, zodat je ze elke dag kunt zien en je aan je intentie wordt herinnert.

Ik wens je een mooie en vooral vreugdevolle adventsreis met een magisch tintje.

5bb561f8b85331c81ac615619831b714

regenboogspiegel

De kracht van Kleurenmagie

collagekleurenmagieblog tekst

Kleurenmagie, een beginnershandleiding om de kracht van kleur te benutten

Ben je benieuwd hoe heksen de kracht van kleuren gebruiken in hun magische praktijken?
Heb je een favoriete rode lipstick voor je eerste date? Dat is kleurmagie met als doel verleiding.
Lig je wel eens op een zomerse dag in het gras te genieten van de warme zonnestralen waarbij je je zo goed voelt? Dan gebruikte je de magische en genezende eigenschappen van groen, geel en goud.
Als heks werk ik dagelijks met de kracht van kleurenmagie zonder dat men het opvalt.
Kleur hoort bij het leven en door intuïtieve kleurkeuzes beoefen je waarschijnlijk al meer hekserij dan je denkt.

Kleurenmagie maakt gebruik van het kleurenspectrum en de intentie van elke kleur om zijn magische reactie op te roepen. Als je wilt experimenteren met kleurenmagie, kunt u verschillende kleuren in je huis plaatsen om verschillende energieën te creëren. Als je een klein budget hebt kun je bloemen in huis te plaatsen om te zien hoe ze de sfeer veranderen.
Persoonlijk gebruik ik kleurenmagie het meest wanneer ik met kaarsen werk. Ik kies bijvoorbeeld groene kaarsen voor geld en roze om wat zelfliefde op te roepen.
Ook een fijne manier om kleurmagie te gebruiken, zeg ik als oud visagist, is in bijvoorbeeld make-up. Natuurlijk hebben we allemaal favoriete kleuren die het beste bij onze stijl en huidskleur passen, maar wees niet bang om te experimenteren met glamourmagie. Kies bijvoorbeeld voor een blauwe nagellak als je overbelast bent en wat rust nodig hebt, of als je in de stemming bent om te verleiden, kies dan voor een rode nagellak. Lees om de magische eigenschappen van elke kleur te leren, samen met een tip over hoe je het in je leven kunt opnemen.

De betekenissen van elke kleur

Waar de meeste heksen over eens zijn is dat elke kleur algemene eigenschappen heeft, maar het belangrijkste aspect van elke magie dat we er een persoonlijke kracht aan geven. Maar voel je vrij om te experimenteren tot je vindt wat voor jou het beste werkt.
Dit is slechts een algemeen overzicht met enkele suggesties, die je nu al zou kunnen gebruiken.

Geel

Verbonden met overvloed en vreugde, is geel het zonlicht als je je down voelt, depressief bent heb of gewoon een sprankje zonlicht in je leven nodig hebt. Geel is een injectie van geluk. De zon is letterlijk een bron van leven.

Heksentip: Steek je hoofd uit je raam voor wat extra stralen of maak een wandeling rond het blok op een zonnige dag, zeker als je de hele dag binnen hebt gezeten.

Oranje

Oranje is verwant aan geel en is een geweldige hulp bij creatieve inspanningen. Ik beveel oranje aan als iemand bijvoorbeeld een schrijversblok heeft. Je voelt je weer creatief en zelfverzekerd. Het is altijd goed om oranje energie aan je zijde te hebben.

Heksentip: Zet een schaal sinaasappels op tafel en eet er een als je aan een project werkt en merkt dat je vast zit. Een van de snelste manieren om kleurmagie letterlijk aan je leven toe te voegen is door het eten van een kleur.

Rood

Passie wordt vaak geassocieerd met de kleur rood. Het wordt vaak gebruikt in de magie van liefde en verleiding en is geweldig om aan je leven toe te voegen als je seksleven een beetje slap is geweest, je een nieuwe geliefde wilt aantrekken, of je sexy wilt voelen. Als je een langdurige relatie hebt, belooft het aansteken van rode kaarsen of het besprenkelen van rode rozen over een bed een nacht van passie.

Heksentip: Draag een sexy rode outfit voor je volgende date en herinner jezelf eraan dat je de mooiste heks in de kamer bent en dat je geliefde geluk heeft om jou te mogen beminnen.

Roze

Roze is ook een kleur van liefde, maar het is zachter en zachter dan rood en ideaal voor zelfzorg. Als je aardig voor jezelf wilt zijn, gebruik dan roze. Je kunt ook roze gebruiken om relaties te onderhouden, om in te leven en te begrijpen. Roze is ongelooflijk helend, vooral in zaken van liefde.

Heksentip: Snij je naam en sterrenbeeld in een roze kaars met een tandenstoker, zalf het met je favoriete etherische olie en brandt de kaars dan als een zelf-liefdesbetovering.

Paars

Werk met paars om in contact te komen met je intuïtie. Paars is ook geweldig voor het toevoegen van extra power aan creatieve projecten en wordt geassocieerd met royalty’s.

Heksentip: Neem even een pauze van een project waar je mee bezig bent om rond te dansen als een koningin. Als je klaar bent met dansen, weet je weer wat je moet doen.

Blauw

Als een rustige dag op het strand is blauw een kleur van vrede en bescherming. Blauw kan ook worden gebruikt voor eerlijkheid en duidelijkheid. Om ervoor te zorgen dat je je ideeën volledig communiceert gebruik je blauw.

Heksentip: Hang een afbeelding met water bij de ingang van je huis of een blauwe schaal gevuld met schelpen op een toegangstafel om de vrede in je huis te verwelkomen.

Groen

Groen is de kleur van de aarde, groei en dus ook van aardse bezittingen. Het is ook de kleur van geld. Deze kleur die lijkt op een wandeling door het bos, het is ook de kleur van vruchtbaarheid of het starten van een nieuw bedrijf.

Heksentip: Lak je nagels groen in een tijd waarin je wat extra geld zou kunnen gebruiken.

Zwart

Zwart in kleurenmagie heeft in mijn beleving niets met zwarte magie te maken. Zwart in magie is voor mij anders dan donkere magie. Zwart in magie wordt vaak gebruikt om negativiteit buiten de deur te houden of om jezelf af te schermen tegen invloeden van buitenaf. Als je een goed getrainde heks bent is het geen slechte kleur en help deze je te beschermen.

Heksentip: Draag zwarte toermalijn ter bescherming.

Wit

Wit is een handige kleur in de kleurenmagie, omdat het kan dienen als een standaard voor elke andere kleur. Het is in wezen een schone lei. Als ik een groene kaars wilde hebben om in balans te komen en alleen maar wit had, smeerde ik m in met een beetje lindebloesemolie om dezelfde effecten te bereiken. Wit is een zuiverende kleur en geweldig voor het opruimen van oude energieën en het binnenhalen van nieuw gelukkig.

Heksentip: mediteer terwijl je een sprankelende witte bol om je heen visualiseert om als een beschermend schild te dienen.

71c31f0c32ca6d4d68b830b543ae7ab1

Met deze handige tips kun je zelf een beetje je kleurenmagie toepassen.
Wil je echt goed met kleuren werken?

regenboogspiegel

Yule

Yule vieren vol Magische Spiritualiteit, Kleuren en Kristallen

Yule collage tekst

Winterbegin, langste nacht, tijd van inspiratie

Op het hoogtepunt van de winter vieren wij met Yule de langste nacht van het jaar en met de wedergeboorte van het licht(kind) het begin van een nieuwe jaarcyclus. Nu staat het rad van de zon 12 of 13 nachten stil voor het weer begint te draaien. Joel betekent “rad van het leven”. Deze overgangstijd is magisch en heeft invloed op de rest van het jaar. Je kunt beter orakelen en mediteren dan werken en wassen.

Yule of  Winter zonnewende markeert het begin van het winterseizoen en is een van de oudst bekende winterviering. De Winter zonnewende en alle magie die het met zich meebrengt, wordt al decennia en eeuwen gevierd. Veel mensen vieren vele dagen tegelijk, terwijl anderen alleen op de dag van de winterzonnewende vieren op 21 december. Het is de langste nacht en de kortste dag van het jaar. De dagen zijn korter geworden en nu kunnen we de terugkeer van de zon vieren uit de periode van duisternis. Bij terugkeer brengt het nieuwe warmte en kunnen we die energie uitstrekken en oogsten. Het markeert ook het begin van het zonneseizoen, zonne-zin betekent zon die staat voor verlichting. Het begin van het zonnejaar markeert de wedergeboorte van de zon. Het is een feest voor de zon en alles wat het voor ons doet.
Kerstmis is de viering van de geboorte van de Zoon, terwijl Yule het feest is van de geboorte van de zon, zoals in de sterrenhemel, de verschillen van de christelijke feestdag en de heidense viering wat vaak wordt vermengd.

Hier zijn wat nuttige en gezellige tips voor de voorbereiding of de viering zelf:

Versier je huis

Versier je huis met hulst, wintergroene takken, dennenappels, kaneel en dingen die de zon brengen zoals citroenschillen. Gebruik kleur zoals goud en ivoor, groen en rood.
Hang maretak over de hoofddrempel van je huis om liefde en vreugdevolle energie te verwelkomen en om je thuis bescherming te bieden.
Verzamel familie om met elkaar een boom of krans te kopen en versier het samen. Noem je boom van nu af aan Yule boom. De symboliek van deze boom is een symbool voor het wederkerende groen (eeuwig leven) en wordt versierd met rode appels (levenskracht), zilveren ballen (maan) en gouden draden (zonlicht).
Hang afbeeldingen op van de zon en zonnegoden en verwelkom ze bij u thuis zodat ze hun warmte bij u thuis kunnen brengen.

Versier en verbrand een Yule-log

yule logVersier samen met je familie en vrienden een yule-log, een versiert houtblok met kaarsen.
Zorg ervoor dat u het houtblok volledig droogt en schoonmaakt voordat u het binnen haalt. Sommige mensen verwijderen de schors.
Als je het van tevoren decoreert, kun je het als middelpunt gebruiken voordat je het in ceremonie verbrandt. Verzamel dennennaalden, dennenappels, kaneel om mee te versieren. Maak een krans van veenbessen. Maak gaten of plak andere houders voor kaarsen die veilig kunnen worden aangestoken om je yule-log te verlichten.
Terwijl je decoreert, staat iedereen toe om zijn intentie voor het nieuwe jaar in te stellen.
Als je als ceremonie je log kaarsen wilt aansteken, moet iedereen die gedecoreerd heeft aanwezig zijn. Als de kaarsen zijn uitgebrand kan het stuk hout binnen in een open haard of buiten in een vreugdevuur worden verbrand. Door dit houtblok te verbranden zend je je uw intenties het universum in om zijn werk te doen. Blijf aanwezig totdat het log volledig is verbrand.
Terwijl het brandt voel je je vrij om eromheen te zingen of te dansen. Dit gaat allemaal over gemeenschap en samenkomen in de duisternis

Maak natuurlijke ornamenten

Gebruik een mengsel van bloem en water om schijven te maken en bak de schijven hard.
Verf en versier de schijven en voeg kruiden en harsen toe aan het deeg of de verf op basis van uw intenties. Snij symbolen, sigils of runen in het ornament om de intentie te versterken. Gebruik ze om boom, slingers of thuis te versieren.
Dennenappels, sinaasappel en appel schijfjes kunnen ook worden gebruikt voor decoratie en het ruikt heerlijk in huis..

Deel en geef terug aan community

Herken alle zegeningen in je leven. Geef deze magie door en schenk bezittingen aan iemand anders die het misschien nodig heeft. Geef je tijd om je licht te delen.

Maak je Yule-altaar

Laat je altaar je zuiverheid en spirituele groei symboliseren. Gebruik wit en zilver om een nieuw begin weer te geven. Gebruik zonnekleuren om de energie van de zon in huis te brengen. Ga regelmatig in dit seizoen naar het altaar om de energie te vergroten.

Neem deel aan een zuiveringsritueel

Reinig iedereen in je cirkel met speciale wierook en zegen elk persoon. Laat iedereen een woord van dank spreken in de hele cirkel. Laat iedereen in een eenvoudige cirkelmeditatie zitten met mooie muziek. Sluit de cirkel met elke persoon en wees dankbaar. Ik doe dit ritueel in januari.
Klik hier voor meer info

Mediteer

Mediteer in je persoonlijke meditatieruimte.
Noteer de dingen waar je dankbaar voor bent, alle zegeningen in je leven en je intenties voor volgend jaar. Maak een visualisatie bord om een tastbare weergave te geven van uw intenties.
Visualiseer je intenties om ze in je wereld te manifesteren. Wees wie je bent en bereik wat je wilt bereiken.

Houdt een feestje

Nodig mensen uit waar je van houdt en  die je bewondert. Vier het samen met wat eten en drinken.
Neem de tijd om te herinneren aan de tijden dat mensen niet altijd eten hadden voor de winter. Geef zegeningen voor het voedsel dat je hebt.
Deel voedsel met minder bedeelden door te doneren aan voedselbanken of vrijwilligerswerk in gaarkeukens.

Daden van dienst

Geef kleding en voedsel aan de minder bedeelden. Voer vogels en dieren in het wild. Wordt vrijwilligers in voedselbank en gaarkeuken

13 x een Heilige Nacht

Al vele jaren in  mijn workshops doorgegeven en kom regelmatig in deze tijd dit in andere workshops tegen. Het is ook heel leuk om hiermee aan de slag te gaan. Lees ook mijn oudere blog hierover,  Klik hier

Met de zonnewende beginnen de 13 heilige nachten: de nacht van Yuledag op 1 tot de nacht van 12 op 13. Dit is een bijzondere tijd en het begin van een nieuwe jaarcyclus. Je kunt in de 13e nacht met wierook door elke kamer lopen en boven de deuren zon, maan en aarde tekenen en hun om bescherming vragen voor het volgende jaar. Elke heilige nacht is een maand van het nieuwe jaar, waarvoor je je wensen in gaat zetten.
Kijk naar de thema’s van de 13 maanden en droom alvast hoe jij die maanden wilt invullen: 1 innerlijke vernieuwing, 2 grote schoonmaak, 3 zaaien, 4 opstarten, 5 zintuigen, 6 ontplooien, 7 je kracht, 8 je rijping, 9 kwaliteit, 10 balans, 11 transformatie, 12 evaluatie, 13 loslaten en rusten.

Kristallen:

Mooie kristallen voor deze tijd zijn:
Blauwe veteragaat, Mosagaat, Amethist, Bloedsteen, Citrien, Granaat, Holiet, Jade, Rozekwarts, Unakiet

Spiritueel thema

begin, geboorte, uitdaging, mededogen, cycli, einde, eeuwigheid, dankbaarheid, inzicht, wedergeboorte, herstel, opoffering, zoektocht naar zingeving, stilte, wijsheid

Magisch thema

gemeenschapsfeest, contemplatie en kijken naar binnen, diep ritueel, evaluatie, feesten, helende werken, dagboek, meditatie, reflectie, studie, knutselen, wake, persoonlijke retraite

Advies om te doen  in deze tijd zijn:

waarzeggerij en orakel, healing, ritueel

Kleuren

Groen: overvloed, leven, de levende evergreen die gedijt in de winter, nieuw begin, rijkdom.
Goud: geschenken, welvaart, rijkdom, rijkdom aan zonne-energie, goden, koningen, royalty’s.
Rood: vitaliteit, vuur, levenskracht, hulstbessen, kerststerren en andere planten die gedijen in de winter.
Wit: kalm, de “schone lei” van sneeuw, bescherming, stilte, slaap.

regenboogspiegel

De Magie van een Kruidenwis

Kruidenwis tekst

Rond deze tijd worden er veel workshops gehouden voor het maken van een kruidenwis.

Een kruidenwis is een boeket van minimaal zeven/negen kruiden of veelvouden van telkens zeven/negen kruiden, die je samenbindt en in je huis hangt als bescherming tegen brand, blikseminslag en ziekte, zowel voor je have en goed als voor jezelf en je huisdieren. Een kruidenwis beschermt je huis & haard tegen ongelukken en ruzie tijdens de donkere wintermaanden. De kruiden wis maak je eerst en daarna zegen je hem met de elementen aarde, lucht, vuur & water, Godin & God en heeft de kracht om het huis en de haard 1 jaar lang te beschermen tegen negatieve invloeden van buitenaf.

Midzomer, Nazomer of Maria Hemelvaart?

Heksen maken een kruidenwis met midzomer, 21 juni, en maken vervolgens het jaar daarna weer opnieuw een kruidenwis. De oude kruidenwis wordt in de vooravond van midzomer verbrand.
In andere streken wordt de kruidenwis dan weer in augustus  geplukt en door de pastoor gezegend op Maria-Hemelvaart op 15 augustus. Je kunt ook rond Lughnasadh (1 augustus) een kruidenwis maken.
Voor mij zijn beide goede data. Ik oogst mijn bloemen en kruiden in die tijd, bindt ze bij elkaar en zegen ze in met de elementen en de Godin. Dan leg ze bij mijn engelen en Maria beeld en vraag om hun zegening. Maria is voor mij de moedergodin.
Vervolgens loop ik hiermee door alle kamers en hang het daarna op.
Zelf werk ik ook met Feng Shui en weet dat droogbloemen niet mogen, maar ik zie dit als een magisch krachtvoorwerp

In zo’n kruidenwis gingen dus minstens zeven (of negen) kruiden, waar bepaalde eigenschappen aan werden toegekend. Sint-Janskruid, margrieten, korenbloemen, grassen en granen, hazelaar of takken van een notenboom, bolderik, bijvoet en ijzerhard … Welke planten er in gingen hing af van persoon die hem maakte maar het werd alleszins een kleurige verzameling van veldbloemen, tuinbloemen en granen. Uit een inventarisatie van Dr. Uittien, in de jaren 1940, blijkt dat de meest gebruikte plant in de traditionele kruidwis het boerenwormkruid was, samen met bijvoet en alsem. Ook Sint-Janskruid, valeriaan en toorts werden veel gebruikt, net als de Griekse alant die in vroeger dagen blijkbaar algemeen gebruikt werd.

Hier is een overzichtje wat je zou kunnen gebruiken 

Agrimonie Beschermend, tegen kwaad en boosaardige kobolden.
Bijvoet Beschermend en reinigend Lichtbrenger, schept een sacrale ruimte. Houdt ziektegeesten en boze dingen op afstand. Voor overgangsmomenten en reizen naar “andere werelden”. Zeer oud ritueel kruid.
Boerenwormkruid Onsterfelijkheid. Tegen twijfel en negativiteit. Voor warmte en goedheid. Steunt hart en zonnevlecht.
Cichorei Ruimt obstakels uit de weg. Opent gesloten deuren. Hemelbloem: Petrus liet zijn hemelsleutel op de aarde vallen, daar groeide cichorei.
Duizendblad Bescherming, moed, tegen angst. Tegen boze geesten en negatieve energie. Trekt vrienden en liefde (7 jaar) aan
Goudsbloem Sterkt het hart en geeft troost. Beschermt tegen het boze. Symbool voor dankbaarheid en liefdevolle herinnering. Het goud van Maria.
Granen Vruchtbaarheid, overvloed en rijkdom
Guldenroede Wichelroede voor het vinden van verloren en geheime schatten. Geluk, goud.
Heemst Tegen verdriet en angst. Verzachtend. Voor goede geesten.
IJzerhard Kruid van Isis. Brengt vrede en rijkdom
Kamille Moedertroost. Tegen vloeken.
Klaver Tegen beheksing en negativiteit. Tweebladig: vinden van een liefdespartner. Driebladig: beschermamulet. Vierbladig: geluk, rijkdom.
Knopkruid Aarde, harmonie, waarheid. Voor laatbloeiers en onopvallende schoonheiden. Samen sterk.
Koninginnenkruid Tegen blikseminslag. Voor een koninklijke behandeling: iedereen benadert je met respect en gunst.
Koningskaars Lichtbrengende kaars van de Moeder Gods (Maria). Moed en bescherming. Trekt liefde aan.
Lavas Bescherming tegen onheil en bliksem.
Marjolein Tegen verdriet.
Munt Rijkdom. Goede, frisse sfeer, reinigend.
Perzikkruid Jezuskruid. De rode vlekken op het blad zouden het bloed van Jezus aan het kruid zijn
Rozemarijn Herinnering, geheugen & geluk. Beschermend en reinigend. Oud ritueel kruid.
Salie Lang leven, onsterfelijkheid, wijsheid. Bescherming (tegen boze blik).
St. Janskruid Gezondheid, bescherming, geluk en kracht.
Tijm Levensmoed en -kracht. Reinigt en beschermt. Schenkt affectie en kracht.
Valeriaan Elfenkruid, natuurwezens. Tegen kwaad.
Vrouwenmantel Beschermende mantel van Freya S Maria. Liefde en vrouwelijke bescherming. Magische sfeer. Jeugdigheid.
Wilgenroosje Oude patronen loslaten. Brengt in contact met de natuur en natuurwezens. Verbetert omgang met macht en kracht.
Wilg Maanmagie, magische bescherming tegen donkere machten, trekt liefde aan.
regenboogspiegel

Geurige Kleuren en Magie: Lavendel

lavendel coll2

Als ik aan Lavendel denk zie ik de golvende lavendelvelden in de Franse Provence, die van juni tot augustus volop bloeien, levendig voor mij. Ik droom weg in de geur en in gedachte zweef ik er boven en zie een zweem van het mengsel blauw, paars, violet.
Het is o.a. de kleur van de droomwereld, meditatie, fantasie en inspiratie. Ook hoort deze kleur bij de innerlijke leiding uit een spirituele wereld.

Plantenboodschap: “Ik was je schoon”

Lavendula officinalis
Deze Lipbloemigen plant, of lamiaceae, is afgeleid van Lavare wat wassen betekent.
De provinciaalse drie-eenheid: Lavendel: Geest – Bonenkruid: Lichaam – Tijm: opent de Ziel

Lavendel wetenswaardigheden
Dit kruid is gewijd aan Hekate, de godin van de onderwereld.
Men zegt als je wordt nagezeten door de duivel en je gaat op een struikje zitten, dan kan hij je niet pakken. Dit kruid trekt je naar beneden voor aarding.
Lavendel was ook in de Middeleeuwen een populair strooikruid vanwege haar insecten werende capaciteit en haar langdurige geur. De etherische olie werd ook gebruikt in het huishouden om geurtjes weg te werken en om de stank in de straten te camoufleren. Er waren verhalen van een handschoenmaker uit Grasse, die lavendel olie gebruikten om het leer een geurtje te geven en nauwelijks besmet kon raken met de pest. Hierdoor gingen andere mensen lavendel met zich mee dragen om zich ook tegen de pest te beschermen. Lavendel was het onderdeel van het 4-dievenazijn. In de periode van de pest smeerden de dieven zich helemaal in en zo konden ze veilig bij de dieven roven. Ze waren dan smetvrij.
Een kruid oorspronkelijk afkomstig uit het Middellandse Zeegebied, rond het jaar 1000 door monniken in noordelijker streken geïntroduceerd. in de Middeleeuwen al in gebruik om op vloeren te strooien voor de lekkere geur en tegen ongedierte. De zeep die gemaakt werd gebruikte men tegen vlooien en luizen. In het Engeland vanaf 1568 in gebruik als badkruid, om linnen lekker te laten geuren en als geneeskruid, de Pilgrim Fathers namen het kruid mee naar Amerika. Vanaf de 17de eeuw bij lichte vormen van migraine en flauwvallen. in Frankrijk ook vanaf de 17de eeuw in gebruik in de parfumindustrie (Grasse). Tot de Eerste Wereldoorlog was er ook een aanzienlijke Lavendelteelt in Engeland. Medicinaal in gebruik tegen hartstocht, zenuwachtigheid, spijsverteringsstoornissen en hartkloppingen.

Aromatisch
Lavendel is kalmerend, verzachtend, helpt bij depressiviteit en brengt emoties in evenwicht. Lavendelolie is waardevol bij de behandeling van alle soorten verwondingen.
De olie wordt verkregen door waterdampdistillatie van de verse bloemtoppen of van de gehele plant onder lage druk. Hij is kleurloos tot lichtgeel met een zoete, bloemige kruidige geur en een houtachtige ondertoon. Het is een krachtig energetisch tonicum, dat over het algemeen een goed gevoel geeft Lavendel wordt veel gebruikt in de aromatherapie. Ook kunnen lavendelkorrels in zakjes in kledingkasten worden gelegd. De kleren worden zo geparfumeerd door de verdampende etherische olie en volgens sommigen worden zo motten geweerd. Daarnaast worden de lavendelbloemen in potpourri’s verwerkt.
In Frankrijk koop je Lavendelwater bij de supermarkt. Het is namelijk heerlijk om er je pas gewassen beddengoed mee te besprenkelen. Het ruikt heerlijk en je slaapt als een roos.

Lavendel heeft een brede werking en is te gebruiken bij o.a.:
abcessen, acne, allergieën, aambeien, blauwe plekken, brandwonden, dermatitis, eczeem, hoofdroos, insectensteken, luizen, oorpijn, ontstekingen, puistjes, wonden, zonnebrand, zwemmerseczeem, spierpijn, reuma, verstuikingen, verrekkingen, astma, bronchitis, keelinfecties, slechte adem, slijmvliesontsteking, buikkramp, misselijkheid, blaasontsteking, witte vloed, depressiviteit, hoofdpijn, migraine, nervositeit, slapeloosheid, stress, griep, verkoudheid, winterhanden, vermoeide voeten en wintervoeten. Maar wel eerst naar de dokter.

Recepten met Lavendel:

Parfumzakjes voor linnengoed
30 gr Lavendelbloemen, 25 gr iriszaad, 30 gr Gedroogde Rozenblaadjes 7 gr Kaneel en 10 gr Kruidnagels
het mengsel verdelen over zakjes die in de linnenkast worden gehangen.

Geparfumeerd badzout
Een fles met geslepen stop vullen met korrels ammoniumcarbonaat
Hieraan toevoegen een oplossing van: 3 druppels Lavendelolie, 2 druppels Rozenolie, 2 druppels Kaneelolie, en 3 druppels Bergamotolie.

Lavendelsuiker
Doe suiker en gedroogde lavendelbloemen laagje om laagje in een glazen pot
Laat dit een aantal weken staan. De suiker neemt de smaak aan van de Lavendel, en kan op deze manier culinair worden toegepast.

 Een ontspannende thee:
20% Lavendel
20% Lievevrouwebedstro
20% Lindebloesem
20% Vlierbloesem
20% Kamille

Kristallenmagie: Lavendelkwarts
Lavendelkwarts, een  combinatie tussen Rozenkwarts en Amethist, is een spirituele en liefdevolle steen, die emotionele rust geeft. Deze steen leert je om liefde te ontvangen en te accepteren. Geeft je een gevoel van geborgenheid en veiligheid vanuit de wetenschap dat alles geheeld kan worden. Lavendelkwarts zorgt ervoor dat je wat positiever in je leven staat en dat je je durft te openen voor positieve energie. Een hele fijne steen om bij je te hebben in zware periodes en periodes waarin je depressieve gevoelens ervaart.
Lavendelkwarts heeft een positieve invloed op de nieren en kan helpen bij klachten ten gevolge van een hoge bloeddruk door zijn ontspannende en troostende werking. Het is een steen die de energie in je goed laat stromen.
Op spiritueel vlak stimuleert Lavendelkwarts je paranormale gaven, verhoogt het je intuïtie en is het een zeer geschikte steen om te gebruiken bij meditaties omdat het je meditatieve staat verhoogt.

lavendelrozenkwarts

Lavendel in huis
Lavendel staat bekend om zijn kalmerende werking en is al eeuwen gebruikt voor ontspanning en als hulpmiddel om te slapen.
Lavendel is een van de meest gebruikte geuren in Feng Shui, omdat het bekend is dat een goede gezondheid en geluk bevorderd. Ook werkt deze geur prachtig in een ruimte, die is ontworpen voor ontspanning.
Een slaapkamer, een meditatieruimte, spa-achtige badkamer of kantoor zijn kamers waar u deze geur kunt gebruiken. De slaapkamer is een ideale locatie voor het gebruik van lavendel om te ontspannen en je gedachten te verzamelen.
De eenvoudigste manier om lavendelgeur te gebruiken voor ontspanning of meditatie is een geurkaars in een zacht verlichte kamer te branden.

Ook in Feng Shui, kan kleur een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld, een bleke paarse kleur niet alleen ontspant en kalmeert, maar kan ook het verbeteren van je algehele geestelijke gezondheid en het bevorderen van lichamelijk welzijn.
Mijn slaapkamer is heeft de kleur lavendel. Ik besprenkel mijn pasgewassen lakens met eau de Lavande, die vrienden voor mij uit Frankrijk meenemen. Dit geeft mij niet alleen de rust om te mediteren, maar heeft mij enorm geholpen bij de hoofdpijnen waarmee ik regelmatig werd geplaagd.

Er zijn een paar Feng Shui regels die je bewust van bij het gebruik van verse bloemen moeten zijn. Plaats nooit bloemen of planten in een slaapkamer. Gebruik alleen de geur.
Vermijd ook het gebruik van gedroogde bloemen. Je kunt een plant of desgewenst verse lavendel bosjes gebruiken in een kantoor aan huis waar de energieke yang energieën gunstig zou zijn. Deze energie kan je helpen om na te denken en helderder en efficiënter te werken. Zorg ervoor dat u de bloemen op tijd weggooit zodra ze op beginnen te raken. Houd het water schoon om zo stagnerende Chi voorkomen.

Wat korte informatie uit mijn kleuren– en feng shui cursussen en Kus de Heks in je wakker.

regenboogspiegel

Litha

litha collage met tekst

Litha, Midzomer of Zonnewende vieren vol Magische Spiritualiteit, Kleuren en Kristallen

Litha, 21 juni, is een vuurfestival dat gevierd wordt op de zomerzonnewende tussen 20 en 24 juni. Dit is de langste dag van het jaar, wat betekent dat het ook de kortste nacht is. Midzomer wordt gevierd als het meest heilige feest in het wiel van het jaar. Het is de tijd van heling.
En het is het hoogtepunt van de viering, want de triomfantelijke zon schijnt helder en majestueus, vol passie en succes. Litha is een symbool van licht, liefde en geluk, evenals, warmte en de kracht van de zon. We verheugen ons in de seizoenen en de bron van het licht dat de basis van het leven is. Hoewel we de zon op zijn krachtigst eren en erkennen dat we nog vele lange dagen voor ons liggen, zijn we ons er ook van bewust dat dagen bijna beginnen te verkorten.

Hier zijn een paar ideeën om je te helpen vieren.

Ga naar buiten
Neem de tijd om deel te nemen aan je favoriete buitenactiviteit. Of je nu houdt van lange fietstochten, naar het strand wilt gaan om in de zon te liggen of de berg op loopt, zorg ervoor dat je naar buiten gaat en iets in de zon doet. Word extra bewust van de zon en hoe je je voelt als het je huid raakt.

Versier je altaar
Verzamel Magische altaar water, ga naar de zee of vang regenwater op tijdens een onweersbui.
Terwijl je op stap bent, wil je misschien wat stukken van de natuur verzamelen om naar binnen te brengen om je altaar te versieren. Zonnebloemen, munt, basilicum, lavendel en salie zijn allemaal prachtige kruiden en bloemen voor Litha. Zorg ervoor dat je alleen dingen verzamelt die al van planten zijn gevallen of een offer achterlaat als je iets oogst van een levende plant.
Gebruik heldere Citrus kleurige stoffen en linten om je altaar te bedekken. Steek ook kaarsen in deze kleuren aan. Brandt fruitige of bloemige wierook. Kristallen voor Litha bevatten stenen met hoge energie zoals citrien, zonnesteen, granaat en carneool. (Laad deze kristallen ook op in de zomerzon, nadat je ze 24 uur van te voren gereinigd hebt. Hoe lees meer op ) .

Geef een tuinfeest of BBQ
Start de BBQ en grill een paar veggie burgers in de late ondergaande zon. Profiteer van de late uren zonlicht en nodig al je vrienden uit om met je te grillen..

Steek een vreugdevuur aan
Verleng de kracht van de zon, lang nadat het ondergaat door een vreugdevuur aan te steken. Dit kan een verlengstuk zijn van het tuinfeest of de barbecue die je hebt met je vrienden of iets wat je privé doet. Verbrandt heilig hout en kruiden in het vuur om de magie te verbeteren. Laat het vuur op natuurlijke wijze uitgaan en verzamel de as voor gebruik in rituelen het hele jaar door of in jouw tuin als meststof.

Maak een energiebuidel of een liefdesamulet
Verzamel kruiden, kristallen en andere dingen, die geassocieerd zijn met levendigheid en leven. Stop ze in een kleine buidel met trekkoord. Laat deze buidel in de zon liggen om energie te verzamelen, die je later bij je spells en rituelen kunt gebruiken. De energie bij Litha is de krachtigste zonne-energie van het hele jaar en na gebruik kun je deze buidel regelmatig bij laden met gewoon zonlicht.

Voer een nachtritueel uit
Omdat de nacht zo kort en nog steeds warm is, is dit een goed moment om ’s nachts buiten de rituelen uit te voeren die je normaal niet kon uitvoeren. Dit is ook een perfect moment om grotere spreuken uit te voeren op die grote onderwerpen die veel kracht nodig hebben.
Het is nu de tijd van magische wensen – vergeet daarom niet in deze nacht een wens te doen! Maak op papier een spreuk of tekst waarin je een wens doet en gooi het in het vuur.

Mediteer buiten
Misschien tref je hier een thema aan: doe in deze tijd van het jaar alles buiten. Dit omvat meditatie. De manier waarop de zon je raakt, kan je meditatiebeoefening echt verbeteren. Besteed tijd aan het oogsten van de plek van de energie van de zon en wat het heeft gemanifesteerd in je leven. Begin je voor te bereiden op de kracht van de zon om te vervagen en hoe dit je keuzes en energieniveau zal beïnvloeden.

Nog even in het kort wat extraatjes om je viering aan te vullen:

 • Leg een ring van bloemen rond de ketel of een schaal met bijvoet.
 • Maak een bloemenkrans.
 • Hang een bundel van verse kruiden op om te drogen .
 • Oogst medicinale en/of magische kruiden.
 • Zet een witte kaars voor je raam en steek die aan.
 • Maak muziek met trommels en belletjes.
 • Over het vuur springen.
 • Draag je buideltje tijdens het zingen en dansen om het vuur. De beweging van je lichaam helpen de krachten van de kruiden op te wekken en je bescherming en kracht bieden voor het komende jaar.
 • Verzamel dauw . Dit kun je doen door s’avonds doeken vlak boven de grond te spannen en ze vroeg in de ochtend, nog voor de zon op komt, uit te knijpen. Was je gezicht en je lichaam hiermee. Het zal je kracht en schoonheid geven.
 • Maak contact met de andere wereld.
 • Je kunt gaan divineren om antwoorden te krijgen op vragen die je hebt.

Nog meer informatie:

Kristallen

Deze stenen kunnen helpen bij het omgaan met de vele emoties en thema’s van dit seizoen. Dit zijn: Carneool, Gele Topaas, Tijgeroog, Citrien, Zonnesteen, Groene Aventurijn, Smaragd, Jade, Peridoot en Rozekwarts.

Thema’s

Spirituele focus:
overvloed, reiniging, creativiteit, waarzeggerij, vruchtbaarheid, vuur, groei, genezing, inspiratie, liefde, moederschap, kans, kracht, succes, energie van de zonnegod, warmte

Magische focus:
overvloed, zelfvertrouwen, energie, vruchtbaarheid, groei, gezondheid, toename, licht (langste dag van het jaar), liefde, moederschap

Belangrijke tijd voor::
de zon vieren, verbinding maken met de aarde – dingen laten groeien, groene magie, kruiden oogsten (vooral geneeskrachtige kruiden), de zwangere godin op haar hoogtepunt eren, bruiloften en handfasting, werken met de elfen en andere magische natuurwezens, Kruiden verzamelen en een wens doen: je kunt je wens door een bloem aan het water geven.  Ook een goede tijd om de toekomst te voorspellen

Kleuren

Goud – energie, kracht, voorspoed, zonnegoden, kracht, succes, de god, de zon, wijsheid
Groen – overvloed, rust, vruchtbaarheid, groei, nieuw begin, welvaart
Oranje – aanpassingsvermogen, communicatie, moed, creativiteit, energie, optimisme, succes
Rood – woede, moed, creativiteit, verlangen, energie, vuur, lust, passie, seksuele liefde, kracht, wilskracht
Wit – zuivering, waarzeggerij, genezing, onschuld, vrede, bescherming, waarheid
Geel – communicatie, creativiteit, droomwerk, geluk, intelligentie, leren, bescherming, paranormale vermogens, de zon, wilskracht

Dit is hoe ik het het liefste vier. Kijk ook bij:

In je element met elk seizoen

regenboogspiegel

Magische Kleurenkriebels

kleurenkriebels van asteria

Het is voorjaar en dat geeft mij magische kleurenkriebels, wat ik graag met jullie wil delen. We beginnen met een kleurrijke naamanalyse.
Bepaal je persoonlijke kleuren door je naam te onderzoeken.

Hoe ga je te werk?
Allereerst bepaal je op welke plaats de letters van je naam in het alfabet voorkomen. Zet voor de letter het getal, dus de G is in dit geval de 7de letter van het alfabet.
Ik neem als voorbeeld mijn eigen naam: Georgette Vierling

Georgette

7 –5 – 15 – 18 – 7 – 5 – 20 – 20 – 5 = 102 = 1+2 = 3 > Geel
Geel betekent o.a. : Optimistisch, nieuwsgierig, kennis tot zich nemen, innerlijke wijsheid.

Vierling

22 – 9 – 5 – 18 – 12 – 9 – 14 – 7 = 105 = 1+5 = 6 > Indigo
Indigo is het mooiste diepste blauw tussen de midwinter sterren.

Voor mij de beste beschrijving van Indigo, betekent o.a. Visualiseren, zicht. Helderziendheid, dromen.
Indigo ziet meer dan er te zien is en is de kleur je voorhoofdchakra

De totale naam komt dan op 3 + 6 = 9 > Goud
Rijkdom aan ervaring en oude wijsheid

kleurenschema letters
Mijn geboortegetal is ook Indigo en heeft nogal iets mystieks waar Asteria en ik ons zeker in herkennen.

Magische kracht van kleur

We zien nu nog maar een paar kleuren, waarvan de meesten wel weten wat het in het algemeen betekend. In deze kleuren en nog veel meer kun je je in verdiepen door de kracht van kleuren te leren. Lees meer informatie hier.

 

Wat zijn jouw persoonlijke kleuren en een kleurenanalyse?

Ook heel leuk om hiermee het voorjaar te starten en je bent nog nooit zoveel via kleur over jezelf te weten gekomen. Klik hier voor meer info

wordswag_1475474636973

regenboogspiegel

Indigo kleurinspiratie

Indigo met tekst

Indigo is voor mij het mooiste diepste blauw tussen de midwinter sterren en een prachtige mystieke kleur, die je met donkere maan in Waterman, vanaf vanavond tot dinsdagochtend, kunt gebruiken om in stilte je idealen te visualiseren. Kom tot rust met Indigo en laat los. Mediteer met Indigo.
Deze kleur hoort bij het voorhoofdchakra en het is de kleur van inzicht, loutering, gehoorzaamheid, visie, fantasie, helderziendheid, dromen.
Draag deze kleur om kalm te blijven en controle te houden.
Indigo is Iets voor ogen hebben, je eigen verhaal kunnen schrijven. Indigo is zuiver denken.
Indigo transformeert en zuivert. Indigo ziet meer. Indigo onthult de dingen aan het derde oog. Indigo houdt van gerechtigheid. Indigo wil graag de spirituele leraar zijn.
Magie met deze kleur: een kaars in deze kleur reinigt je ziel, haalt je angsten weg, werkt tegen negatieve energie en brengt evenwicht. Dus mooi om de komende dagen te gebruiken tijdens je meditatie en daarna jezelf een Tarot reading geven voor het verkrijgen van diepere inzichten.

Een andere kant van ‘Indigo’, dat wil zeggen een hoogsensitieve, geboren leider. Een Indigo is iemand met een sterke wil en een temperamentvolle persoonlijkheid, die geheel eigen overtuigingen heeft hoe je de wereld zou kunnen veranderen en verbeteren.

Aartsengel Metatron heeft de Indigogeneratie onder zijn hoede, dus is hij de beste engel om aan te roepen voor hulp bij zaken die betrekking hebben op Indigokinderen en volwassenen.

Visie

Concentreer je op je ogen. Zien ze er moe uit en voelen je oogleden zwaar, of kijken ze helder en zien ze er ontspannen uit? Verbeeld je dat een indigolicht in je ogen schijnt. Dit licht probeert alle donkere plekken in jouw visie te ontdekken en ze te doen verdwijnen. Doe je handpalmen zachtjes voor je ogen en houd ze daar gedurende een paar minuten, geef je ogen de gelegenheid om zich helemaal te ontspannen. Stel je iets voor dat je in de toekomst graag wilt maken. Houd het in je verbeelding alsof het een mooi schilderij is. Plaats het nu in een indigobol en laat deze nu naar het midden van de wereld zweven en laat zijn energie daar vandaan schijnen. Zeg: ‘Goddelijke intelligentie, laat wat ik in mijn gedachte heb gezien zich alstublieft manifesteren op de perfecte tijd en op de perfecte manier.’