Waarzeggen & Voorspellen

waarzeggen en voorspellen1 collage 2

Orakel mijn liefste 
Vertel me geheimen, je diepste

Waarzeggen & Voorspellen in de praktische kunst van het orakelen of divineren is ontstaan door mijn fascinatie voor deze waarzeg- en voorspelkunst in het algemeen. Het begon na de ontmoeting van Pythia’s orakel van Delphi en de oude kennis vele jaren erna, waarin ik vele workshops gaf.
In de onderstande cursussen heb ik al mijn kennis gebundeld met stap voor stap voor basistechnieken en principes van uiteenlopende, hedendaagse voorspellingsmethoden.

Je leert hierin hoe je je lotsbeschikking en van je vrienden kunt interpreteren en hoe je antwoorden op vragen krijgt, zodat je verder kunt op je levenspad.
Je kunt voorspellen met verschillende methoden en voorwerpen. Elk voorwerp en gereedschap spreekt zijn eigen taal. Je kunt veel orakelmethoden pythia bewerkt1uitproberen om te ontdekken met welke je de meeste affiniteit hebt. Vervolgens kunt je contact krijgen met de indrukwekkende krachten van het universum.

Wanneer de Pythia sprak, sprak door haar de God Apollo

De geschiedenis

Er zijn geen speciale kronieken over orakels, want meestal werden deze technieken mondeling overgegeven. Maar het geloof dat we in de toekomst kunnen kijken is zo oud als de mens zelf.
De mens is altijd nieuwsgierig geweest door wat de dag van morgen zal brengen. Al eeuwenlang zijn er vragen gesteld aan het universum dat aan de zintuiglijke waarneming is onttrokken. De toekomst kan inderdaad voorspeld worden. Iedereen, zelfs een atheïst, hoopt geluk te hebben, ongeacht religie, gezindte of geloof. Allen hebben respect voor Vrouwe Fortuna. In het Romeinse pantheon was Fortuna de godin die over het lot van de mensheid beschikte. Ze vormde de brug over het vage grensgebied tussen menselijke verwachtingen en goddelijke macht. Maar zelfs de ruim 2000-jarige Fortuna is een betrekkelijke nieuwkomer. Veel methoden zijn duizenden jaren ouder. Elk land en elke cultuur heeft door de eeuwen heen eigen opvattingen gehad over Fortuna’s onthullingen en de manier waarop zij kan helpen met het nemen van belangrijke beslissingen.
De oude Chinezen ontwikkelden orakelmethoden, die tegenwoordig nog steeds gebruikt worden. Veel hedendaagse orakelmethoden zijn naar het Westen gebracht en gepopulariseerd door zigeuners, terwijl andere, bijvoorbeeld astrologie, al in de vroegste kronieken opduiken.
De mens heeft altijd intuïtief geweten wat een goed teken is en wat niet. Dit intuïtieve of helderziende talent is enigszins uit het zicht geraakt toen het tijdperk van de wetenschap aanbrak. Gelukkig is er de laatste tijd weer veel onderzoek verricht naar helderziendheid, telepathie en voorgevoelens. Hieruit is gebleken dat buitenzintuiglijke krachten of fenomenen – die blijkbaar tegen de bekende natuurwetten indruisen – niet slechts aan een paar uitverkorenen voorbehouden zijn.

orakelkisten1 bewerkt
Mijn orakel-kistjes

Wees een Leerling Helderziende

Onze innerlijke kennis van de waarheid laten we vaak vertroebelen door invloeden van buitenaf.
Wij hebben allemaal de gave om helderziendheid te ontwikkelen.
Alle divinatie- of orakel-technieken zijn in vijf hoofdgroepen in te delen:

  • Schouwen
  • Werpen
  • Leggingen
  • Het interpreteren van voortekenen
  • Wichelen; divineren met een meetinstrument

Alle kennis en technieken  zijn in de volgende cursussen verweven:

In de kaart gekeken . . ., word zelf een kaartlegmedium

Creëer jouw magische kaartendeck

Ogham ontdekking, en je maakt je eigen ogham voorwerpen

Runen raadsels, en je maakt je eigen runen

Heel met een Ritueel

Schud de Heks in je wakker

Lees ook:

Encaustic Art, Kleuroscoop & Mediumschap

Divineren

Tarieven