Nemetona & Je Ruimte

Je heilige ruimte

Nemetona is de Godin in de veilige stilte voorbij de woorden. Misschien horen we daarom ook maar weinig over haar.
Zij is de beschermvrouwe van de Heilige Ruimte in de tempel, om je heen, in jezelf.

Je woonruimte zo inrichten dat die je ontspanning en hartelijkheid biedt, doet Hestia, een van de zusters van Nemetona.
Dat je je in je veilige thuis volledig kunt overgeven aan je verbinding met het allerhoogste in jezelf, doet Nemetona.
Zij is de gewijde stilte in je drukke hoofd en je herkent haar in de eenduidige symbolen op je altaar die je diepste weten weerspiegelen, woordeloos.
Nemetona is de rust en stilte tussen de geurige meidoorns en de bomen die hun bladerdak uitstrekken naar elkaar en zo een tempel vormen van leven en licht.
Een tempel waarin de Fee en jij welkom zijn. Altijd.

Heilige Ruimte

Heel met een Ritueel

In je element met elk seizoen

Vier de Seizoenen

Elfen & Feeën