Creatief Leven

Kunst of Levenskunst
Inspiratiebron
Inspiratiebron

Creatief zijn is vrij zijn van vooroordelen, angsten en verwachtingen.
Creatief zijn betekent buiten de gebaande paden treden, op het gebied van waarnemen, denken en doen. Het betekent dat je iets nieuws ziet, vindt, doet of maakt. Creativiteit heeft te maken met originaliteit, maar ook met inventiviteit en met daadkracht. Het is het creëren van iets nieuws, wat meestal verrassend en vaak nuttig is.
Veel mensen vinden zichzelf niet creatief, omdat ze niet goed kunnen tekenen of schilderen, want creativiteit wordt al snel gekoppeld aan kunst. Dat is maar één manier om creatief te zijn ook al kan kunst maken je inderdaad helpen om los te komen van vaste gedachtepatronen en scheppen kunstenaars constant nieuwe dingen.

Je kunt ook creatief leven. Dat betekent dat je mogelijkheden en kansen ziet en die aangrijpt, of dat je met nieuwe oplossingen voor oude problemen komt.
In alle gevallen heeft creativiteit te maken met loskomen van vastgeroeste patronen, dus eigenlijk over loslaten en er met een onbevangen en frisse blik tegen aan gaan.

Wat brengt creativiteit je?

Volgens Van Dale is creativiteit ‘scheppend vermogen’. En waar zouden we zijn zonder dat vermogen? Dan zou er niets nieuws, moois, slims en inspirerends worden bedacht. Creatieve mensen zijn bovendien zelfbewuster, meer ontspannen, vreedzamer en positiever, omdat ze weten dat er altijd wel een oplossing te bedenken is, voelen ze zich veiliger, en ze komen tot betere prestaties.

Drie manifestaties van wijsheid:
Trouw blijven aan redelijkheid, trouw blijven aan verbeelding en trouw blijven aan verbetering.

Van nature is iedereen creatief, maar door opvoeding, omstandigheden en onderwijs neemt dit vermogen vaak snel af.
Zo komen veel mensen niet meer bij hun creativiteit, omdat ze al hun energie besteden aan de dagelijkse beslommeringen of aan de dromen en plannen van anderen. Zo raak je ‘jezelf’ al snel een beetje kwijt. Op het moment dat je dat beseft en je je los weet te maken van andermans verwachtingen en je eigen patronen, ben je beter in staat je eigen grenzen, dromen en doelen onder woorden te brengen.

Ontdek de magie door creatief, intuïtief en spiritueel te groeien.

Ruimte scheppen voor creativiteit maakt dat je flexibeler wordt en dat je neiging om je naar de grillen van anderen te richten, afneemt. Naarmate je leert je eigen kracht te herkennen, voeden en beschermen, zul je steeds verder boven je onzekerheid en frustraties uit groeien. Je zelfvertrouwen zal toenemen en je zult de confrontatie met je helden, dromen, wensen, angsten en overwinningen aandurven.

De weg naar innerlijke kracht en zelfliefde

Een van de grootste behoeften van mensen is de behoefte aan ondersteuning en erkenning. Jammer genoeg krijgen we die hulp van buitenaf niet altijd. Veel mensen blokkeren zichzelf daarom, uit angst voor afwijzing.
Als je genoeg zelfvertrouwen hebt, voel je je niet minder (of meer) door wat een ander van jou of van je creatie vindt.
Van jezelf houden is belangrijk en begin met aardig voor jezelf te zijn. Hulpmiddelen om in jezelf te geloven en van je te houden zijn o.a. dagelijks krachtige affirmaties te gebruiken, jezelf een heerlijk verwendagje te gunnen en aan je uitstraling werken.

Eigen collage 1
Wat oude studies van mezelf

 

Ieder mens zal zo gelukkig en creatief zijn als hij zichzelf toestaat – Marlo Morgan

Mijn creativiteit

Ik kom uit een hele creatieve familie. Naast een creatieve levensstijl ben ik mijn leven lang omringd door kunst. Mijn broer en zus hebben de kunstacademie doorlopen en ik volgde teken- en schilderlessen en kunstgeschiedenis naast mijn kleurenkennis. Ik had het voorrecht uit de brede interesse van mijn oma, niet alleen de kaartlegkunst, maar ook de dichtkunst, oude verhalen en mythologie en andere literaire en kunstzinnigheden aan te leren. Zo maakt het mij mogelijk al deze kennis en verschillende technieken door te geven met de bijbehorende spiritualiteit.

Ik ondersteun je niet alleen  op het kunstzinnige pad, maar vooral in jouw creatieve levenstijl.

Creativiteit zijn in al mijn cursussen en workshops terug te vinden.

Creatief met Kleur