Kracht van Magie

Magie1

Magie is een krachtige energie, die je kunt toepassen om jouw doelen en mooie dingen in je leven te manifesteren, want magie komt vanuit je hart en ziel.

Alles is energie, is met elkaar verbonden en oefent invloed op elkaar uit. Dat is een van de wetten van magie. Met je gedachten en je intenties kun je een groot effect bereiken. Met een ritueel maak je een innerlijk voornemen of intentie tastbaar door een symbolische handeling te verrichten. Voor je onderbewustzijn krijgt het dan gewicht, want het onderbewustzijn is dol op symbolen. Ze communiceert zelf ook met je via symbolen in (dag)dromen. Dat is magie bedrijven. Met magie moet je zorgvuldig omspringen: want alles wat we doen, zal in drievoud naar ons terugkeren.

Mijn Magie met Zon, Maan en Sterren

Zelf werk ik zelf vanuit een oude traditie verbonden aan de Zon (druïdes), Maan (heks, priesteres, Crone), en Sterren, als de sterrengodin verbonden astrologie, orakels en profetieën in de nacht.
In mijn cursussen en workshops werk ik met verschillende krachtige vormen van magie, zoals vuurmagie, engelenmagie, kristallenmagie, kruidenmagie, spiegelmagie, ketelmagie, maanmagie, bindmagie, elementenmagie, huis-, tuin- en keukenmagie (praktisch) en teveel om op te noemen. Hierin geef ik puur alleen persoonlijke adviezen in een consult of workshop, dus geen email of online beschrijvingen in schriftelijke cursussen.

zonmaanster

Ik geef met heel veel liefde deze oer oude wijsheden door zoals ik die leerde van mijn voorouders.
Ik help jou je innerlijke kracht (her)ontdekken via mijn aangeboden trainingen, cursussen en workshops.

Waar komt trouwens dit woord magie vandaan?

Het woord ‘magie’ beeldt bij velen vaak iets onheilspellends uit. Dat komt omdat we vaak niet begrijpen wat magie is en waar zij vandaan komt.
Door volksvertellingen en overleveringen met de aangedikte fantasierijke verhalen over vampiers en weerwolven, tovenaars en heksen waren bedoeld om ons ontzag in te boezemen vooral voor degene die het verhaal vertelde. De film draagt daaraan graag iets bij om deze verhalen nog fantasie rijker te maken. Er gaat niets boven een dosis kennis om zelfstandig te kunnen denken en handelen. Laten we dus eens kijken naar de betekenis van een aantal woorden die in verband staan met het bedrijven van magie, om er meer van te begrijpen.

Allereerst het woord ‘magie’. Het Latijnse woord magus, wat ‘wijze’ betekent, is weer afkomstig van het woord magos, een Perzisch/Grieks woord, dat ’tovenaar’ (Engels sorcerer) betekent – iemand die naar de ‘bron’ (Engels source) gaat om dingen te laten gebeuren.
Het van het Griekse magos afgeleide bijvoeglijk naamwoord was magikos, wat later in het Latijn magica werd en wat we nu kennen als ‘magie’. ‘Magie’ is wat een ‘magiër’ gebruikt om dingen te laten gebeuren die ons verbazen.
Het Latijnse mirari betekent ‘zich verwonderen’ en het woord ‘mirakel’ komt van miraculum, iets om verbaasd over te zijn.
Het Engelse woord spell (‘betovering’ of ‘bezwering’) komt van het Franse woord espeier, dat kan worden vertaald met ‘oplezen’ of ‘spellen’.
Het is al vele duizenden jaren bekend dat ieder woord, vooral als het geschreven is, enorm veel macht heeft. De alleroudste geschreven documenten uit China bevinden zich in een nog bijna maagdelijke staat, gewoon omdat de mensen toen wisten hoe belangrijk de opgeschreven teksten waren. In het merendeel der grote religies lazen alleen de geestelijken de heilige boeken, en eeuwenlang was een dergelijke kennis in het bijzonder voor vrouwen verboden. Maar zoals men gewoonlijk zegt: ‘Kennis is macht’!

Nu kennen we dus de achtergrond van de woorden ‘magie’, ’tovenaar’, ‘wonder’ en ‘betovering’, en zodoende beseffen we dat het alleen maar woorden zijn, die op zichzelf geen macht hebben, tenzij wij ze die macht toekennen. Maar daar hoeft beslist niets negatiefs aan vast te zitten. Omdat kennis macht is, hebben vrijwel alle groeperingen die macht in de wereld in handen hadden steeds hun uiterste best gedaan de massa in onwetendheid te houden; zo bleven de mensen afhankelijk en dus gehoorzaam, omdat ze bang waren voor het onbekende. (bron: Margaret Neylon en mijzelf)

Werk aan je eigen magie

Het heft in eigen handen nemen kan iedereen – en dat kost vrijwel niets. Vraag om hulp, kracht en bescherming als je het nodig hebt.
Werk aan je eigen magie. Blijf vooral eerlijk en zuiver. Stem je ritueel zorgvuldig af en stel de juiste vragen. Dat is waar het bij magie om gaat. Hierin geef ik in vele cursussen persoonlijke begeleiding, in o.a.

Kus de Heks in je wakker