Inzichten voor Ontwakende Heksen

kus de Heks

 Belangrijke inzichten waarmee je nu al aan de slag kunt en die in de cursus en training Kus de Heks in je wakker,
 in Omtoveren en Maak van je huis een Krachtplek zeker aan bod komen. 

Het opruimen van oud zeer 

 • Zorg voor jezelf. Eet goed en gevarieerd. Zo, kan je lichaam je dienen en ondersteunen.
 • Leef er naar dat je je alleen kunt ontwik­kelen in een gezonde omgeving. Zet je in voor groen in de buurt, een zebrapad bij school, geld voor een de dierenbescherming.
 • Neem de volledige verantwoordelijkheid voor je eigen leven.
 • Neem ’s morgens rustig de tijd om je je dromen te herinneren. Schrijf ze op en bestudeer ze later nog eens. Het onderbewuste is het duidelijkst zichtbaar als het bewuste is uitgeschakeld in de slaap.
 • Zie jezelf als het goddelijk wezen dat je bent, zowel geestelijk als lichamelijk. Als je jezelf prachtig vindt in mooi ondergoed, koop dat dan. Als je geniet van je eigen stem, zing dan. Als je nog wijzer wilt worden, lees dan, luister, kijk, studeer.
 • Ga in de tuin werken, oogst worteltjes, voel de aarde.
 • Onderzoek gevoelens als ‘wrok’, ‘verdriet’, ‘beledigd zijn’ tegenover anderen. Ruim negatieve gevoelens over anderen op door hen te vergeven, met hart, ziel, en als dat kan, met daad.
 • Los schuld direct in, op elk niveau.
 • Zoek een goede therapeut als je merkt dat er in je verleden wonden zijn gemaakt die je niet zelf,kunt helen.
 • Lach, relativeer, geniet.
 • Word stil, mediteer, adem volledig. Neem rust en tijd voor jezelf.

Het ontwikkelen van je intuïtie 

 • Leer wat intuïtie is door op twee manieren een voorwerp te bekijken: eerst puur intellectueel, beschrijvend, daar­na met gebruikmaking van je emoties. Dat laatste is het intuïtieve stuk.
 • Luister naar anderen in de wetenschap dat iedereen je iets anders kan Ieren, hoe lelijk verpakt de les ook is.
 • Stel je voor hoe een bijeenkomst waar je naar toe gaat zal verlopen. Controleer dat.
 • Verdiep je in de bijzondere eigenschappen van verschillende planten en leer ze te herkennen.
 • Loop het bos in en probeer je te oriënteren door te kijken, de bomen te onthouden waar je van richting verandert, of je te laten leiden door ingevingen. Verlaat het rechte pad.
 • Probeer te raden hoe laat het is voordat je op je horloge kijkt.
 • Schrijf je eerste indruk op van iemand of iets en controleer na 3, 6 en 12 maanden of ’t klopte.
 • Raad eerst wie je aan de telefoon krijgt voordat je opneemt.
 • Let op irrationele ‘ingevingen’ en controleer zoveel mogelijk of ze kloppen.
 • Houd tenminste een jaar lang bij wat er eigenlijk in de natuur verandert per seizoen en probeer belangrijke feestdagen in dat kader te begrijpen. 

Verbind je met de natuurkrachten 

 • Let op je lichaam en de cyclus ervan. Hoe reageer je op de maanstanden, op je menstruatiecyclus, op het weer? Wanneer is de beste tijd voor jou om te vergadéren, te schrijven, te vrijen?
 • Waardeer toevalligheden als nieuwe kansen waar je iets mee kunt ondernemen.
 • Zet je raam open tijdens een belangrijke voetbalwedstrijd en voel (zonder zelf te kijken) de energie die vrijkomt bij een doelpunt. Nog beter: loop door het bos na een plensbui in een droge tijd.
 • Loop op blote voeten in je tuin, voel aarde en water (en lekker modder tussen je tenen),
 • Wen je aan om altijd de windrichtingen te kunnen bepalen.
 • Probeer de stemming in een groep mensen te peilen als je de ruimte bin­nenkomt en controleer later of het klopte.
 • Experimenteer nooit met krachten die – groter zijn dan jezelf. Oefen alleen met je eigen kracht.

Oefen in het gebruik van natuurkrachten

 • Ontwikkel je zintuigen door zo con­-. creet mogelijk je waarnemingen te benoemen: een plek voelt koud of warm aan, een verdrietig gevoel is helder of dof, energie is licht en snel of zuigend en donker.
 • Probeer verschillende methoden van intuïtie-ondersteunende technieken uit. Pendelen, kaarten, I Tjing, kruiden, astrologie, intuïtief schilderen, schouwen, helderzien, -horen of -voelen, dromen, iedereen heeft z’n eigen manier om toegang te vinden tot het onzichtbare.
 • Zoek van alles wat ’toevallig’ gebeurt een zin in zichzelf of in het resultaat van de gebeurtenis, ook als die in eerste instantie lijkt te ontbreken, Neem er jaren de tijd voor.
 • Speel met je kinderen of huisdieren ‘raadspelletjes’: jij neemt een kleur of eten in je gedachten en probeert dat over te brengen op de ander.
 • Oefen jezelf door een wolk in twee delen te snijden. Je hoeft niet te begrijpen hoe je het doet, als je maar oplet wat werkt bij jou.
 • Bestudeer de kracht en de betekenis van de elementen aarde, water, vuur en lucht. Zie hoe ze op zich en in combinatie uitwerken.
 • Stel je voor hoe een gebeurtenis zal  verlopen, visualiseer de meest positieve uitkomst ervan en vul dit beeld met licht en liefde zodat het werkelijkheid kan worden.
 • Toon je respect voor de Goddelijke Eenheid in alles wat je doet, door ieder wezen onvoorwaardelijk te waarderen als onderdeel ervan en altijd te bedanken voor wat je gebruikt.
 • Word stil. Mediteer. Geef het Hogere de kans om zich te manifesteren door jou.

Bron: Onkruid 1996