Usui Shiki Ryoho

Usui Shiki Ryoho Asteria

Usui Shiki Ryoho is de Japanse naam voor het systeem van heling dat mevrouw Hawayo Takata in 1938 vanuit Japan naar het westen (Hawaii) bracht. Usui Shiki Ryoho is een spirituele beoefening waarbij men aanraking gebruikt om de verbinding met Reiki te creëren en enkele leefregels bewustwording brengen. Het wordt geleerd via een mondelinge traditie van lesgeven, informatie delen en behandelingen uitwisselen. De beoefening kan niet geleerd worden door het lezen van een boek; het is iets wat ervaren moet worden door het ontvangen van een behandeling, het deelnemen aan een cursus (klas) en het uitwisselen van ervaringen met studenten en masters die deze vorm van Reiki beoefenen. Door middel van een dagelijkse beoefening heeft elk individu, op een bewuste manier met Reiki verbonden, de mogelijkheid van helen, bewust worden en verlevendigen.

Usui Shiki Ryoho is een Reiki systeem met een definitie die niet alleen de vorm van beoefening helder maakt maar ook wat het natuurlijk gevolg is van deze beoefening. Anders gezegd: Wat doen we? En wat komt uit dat doen voort?

Belangrijke begrippen van de beoefening:

  • De beoefening is voor het leven of zolang het bij je past.
  • Wat uit de beoefening voortkomt, wordt krachtiger en dieper door een dagelijkse en toegewijde beoefening.
  • Richtlijnen voor time en timing ondersteunen je bij de voorbereiding op elke nieuwe stap.
  • De beoefening biedt je de mogelijkheid tot zelfbewustzijn, spiritueel inzicht en een begrip van heling.

Onderwijs

Usui Shiki Ryoho wordt onderwezen door Reikimasters die getraind zijn in de tradities van Reiki zoals doorgegeven via de spirituele afstamming. Hun persoonlijke en professionele leven is toegewijd aan deze heelkunst en de levensstijl die daaruit voortvloeit. Dit is een levenslang geschenk dat iedereen de mogelijkheid biedt hun leven voor Reiki te openen.

Spirituele afstamming

De traditie van Usui Shiki Ryoho is doorgegeven en bewaard door dr. Mikao Usui, dr. Chujiro Hayashi, mevrouw Hawayo Takata en de huidige lineage bearer Phyllis Lei Furumoto. Hierdoor heeft het grote geschenk van deze methode, de verbinding met Reiki door aanraking, inmiddels vele generaties overleefd en is het levensvatbaar gebleken binnen alle culturen van de wereld.

Graden

Usui Shiki Ryoho kent een eerste graad voor iedereen die Reiki wil leren, een tweede Reikigraad voor de toegewijde Reikibeoefenaar die andere mogelijkheden in zichzelf en in Reiki wilt ontdekken, en een mastergraad voor de Reikistudent die zich geroepen voelt les te gaan geven in deze traditie.