Healing Arts

Healing Arts zijn Lichtfrequenties

butterfly10

Empower wie je bent en genereer geluk in je leven!

Healing Arts zijn ontwikkeld door Joanne van Wijgerden. Ze ondersteunen mensen om zich meer bewust te worden van de relatie tussen lichaam en ziel. Ze helpen mensen om meer in contact te komen met hun gevoel, wat er omgaat in hun lichaam en helpen om bij de bron van klachten te komen. Healing is altijd gebaseerd op inzicht in jezelf en liefde voor wie jij bent. De lichtfrequenties helpen deze liefde en inzicht in jezelf voort te brengen, welke creativiteit, geluk en heling van het lichaam zal openen.

Naast Bloesemremedies kunnen bij Asteria Coaching de volgende lichtfrequenties worden ingezet:

AURORA

Vergroten spiritualiteit, aanwezig zijn in fysieke lichaam, aarden.
Aurora die oude, verborgen lagen van wijsheid in de mens blootlegt, aanreikt, en de sluier van onwetendheid opheft. Dat wil zeggen dat er verborgen blokkades, belemmeringen aan het licht komen en/of het bewustzijn op zicht –en voelbare blokkades wordt vergroot en wordt het mogelijk ontluikende wijsheid in te zetten voor heelwording.
De Aurora remedies werken op de chakra’s en op de aura lichamen. De Aurora remedies zijn chakra-remedies voor het eerste tot en met het twaalfde chakra. De Aurora remedies ondersteunen een mens om te transformeren naar meer liefde, van zelfloos zijn: het Christusbewustzijn. Leven vanuit het hart met een transparant denkvermogen. De remedies ondersteunen een persoon om emoties en gedachten gebaseerd op angst en dwang of gebaseerd op normen los te laten. De remedies ondersteunen deze persoon om het eigen gevoel te voelen, om trouw te zijn aan zichzelf, om innerlijke rust te vinden, om zichzelf te zijn. Zij helpen hem om zichzelf te uiten en om de eigen (innerlijke) waarheid te spreken in werk, relaties en seksualiteit.

CHRYSTAEL

Deze lichtflesjes ondersteunen je om je los te maken van sociale kaders als religie, familiestructuren en maatschappelijke verwachtingen. Zodat je meer jouw unieke pad kunt volgen in afstemming op je Ik Ben en de levenservaring die tot je beschikking is vanuit vorige levens en andere sterrenstelsels. Je herschrijft je eigen programmeringen vanuit de kristallijne energie en in aansluiting op het kristallijne grid van de aarde. Je ervaart hoe jij meer handelt vanuit je Ik Ben, hoe je rust ervaart in jezelf en vrijheid in denken en handelen.

Deze remedies kunnen worden ingezet bij kleuren- en creatieve therapie en in combinatie met bloesem remedies

healing arts asteria