Omhels je Inner Crone

Jouw stralend beeld: de afspiegeling van je ware zelf

beautyplan 50 +

 Schoonheid is een innerlijk licht, een spirituele uitstraling die alle vrouwen hebben, maar de meeste vrouwen verbergen het omdat ze onbewust het bestaan ervan ontkennen. Wat we ons niet toeëigenen blijft onzichtbaar. Maar naarmate je vertrouwder raakt met je ware zelf – naarmate je je ware fonkelende identiteit gaat terugkrijgen – zal er een geleidelijke maar onmiskenbare fysieke transformatie op gaan treden. Het is absoluut onmogelijk je te wijden aan je spirituele groei, je ogen te openen voor je eigen stralende Licht zonder dat dat aan de buitenkant zichtbaar wordt. ‘Het is Gods wil dat we prachtig zijn, dat we liefhebben en bemind worden en gedijen in al het goede en dat we allemaal de godinnen worden waartoe we geschapen zijn.’ – Marianne Williamson en Sarah Ban Breathnah

Er zijn maar weinig vrouwen die weten hoe geweldig ze in feite zijn en kunnen behoorlijk vaag zijn als het om hun eigen verschijning gaat. Sommigen dragen hun haar al tien jaar hetzelfde, omdat het zo veilig voelt. Weer anderen hebben hun manier van opmaken sinds hun twintigste niet veranderd, hoewel op het gezicht in de spiegel de kleur fuchsia minder goed staat dan vroeger. Velen onder ons zouden zichzelf graag inruilen voor een slankere uitvoering. Hoe zit dat met jou?

Kracht en schoonheid van de oudere vrouw

De schoonheid van de oudere vrouw, haar kracht, inzicht en ervaring, kan veel meer betekenen voor de samenleving. Daarvoor moeten we goed in ons vel zitten en goed gemotiveerd zijn om onze eigen schoonheid en kracht terug te vinden. Door aandacht aan jezelf te schenken en jouw Inner Crone te omhelzen zul je weer tot volle bloei komen.

maiden mother crone
mother, maiden, crone van nu

Wat is een Crone?

Eeuwen geleden in de hoogtijdagen van de Oude Religie had de oudere vrouw een belangrijke positie. Deze draagster van wijsheid werd Crone genoemd.
De vrouw, jong of oud, speelde in ieder geval een centrale rol in de Oude Religie. In de oude religie werden er drie fasen in het leven van een vrouw erkend, de maagd, de moeder en de Crone.
In de maagdfase krijgen vrouwen gelegenheid om te onderzoeken en te experimenteren, hoefde niet per se maagd te zijn, maar ze zijn jong, ongebonden en kinderloos. De moederfase staat in het teken van creativiteit, daadkracht en het voortbrengen van leven. De fase van de Crone omvat introspectie en het doorgeven van wijsheid. De Crone is het archetype van de oudere vrouw met de wijsheid. Deze Crone, ook Imago & Magisch Spiritueel Personal Coach, kan je daarmee helpen.

Als je tot het besluit kunt komen elke dag iets te doen aan je zelfverwerkelijking, zul je je hele leven veranderen . . .
De twee vrouwen waaruit je bestaat kunnen een ander mens van je maken – Good Houskeeping, december 1947

Je eigenwijsheid – Crone

De Crone

Stralende Crone met haar Persoonlijke Kleuren

Omhels je Inner Crone workshops

Afbeeldingen van mooie oudere schoonheden via Pinterest zonder bronvermelding