Opstelling met Kleur en Kaart

Het maken van een (familie)opstelling is een vorm van psychotherapie die in West-Europa  geherintroduceerd werd door de Duitser Bert Hellinger.
Hellinger gaat er van uit dat een familie als een systeem is met een eigen dynamiek die je middels een opstelling zichtbaar kunt maken. Ieder systeem streeft naar optimaal evenwicht. Verstoringen binnen het systeem (bijvoorbeeld ernstige gebeurtenissen in het verleden) kunnen, zelfs generaties later, zorgen voor diverse problemen bij later geborenen in de familie.
De toepassing van opstellingen dekt een veel bredere lading dan alleen familiekwesties. Een opstelling kan ook gaan over je relatie, je werk, de opvoeding van je kinderen of over je gezondheid. Eigenlijk is er geen vraag die niet in een opstelling onderzocht kan worden.
Hierbij volg ik puur mijn eigen intuïtie.
Deze manier van opstellen wordt tijdens de training Kaartlegcoach of opleiding Kleurencoach besproken.

Individuele opstelling met het Regenboogpakket

Tijdens een individuele opstelling met het Regenboogpakket, werk ik met poppetjes, kaarten en kleuren. Door zonder oordeel te kijken en door systemische vragen te stellen, kunnen dynamieken en overstijgende patronen helder worden.
Een therapeutische 1-op-1 sessie waarbij een deelnemer bijvoorbeeld een familievraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk (leden van de familie) worden kleuren uitgekozen als ‘representant’.