Engelenmagie

engel paars vintage 2 tkstKlik ook op de afbeeldingen om nog meer te lezen

Make friends with the angels, who though invisible are always with you.
Often invoke them, constantly praise them, and make good use of their help and assistance in all your temporal and spiritual affairs. – Saint Francois de Sales

Maak vrienden met de engelen, die altijd al onzichtbaar bij je zijn. Roep hen vaak aan, verheerlijk hen en maak gebruik van hun hulp en bijstand in al uw tijdelijke en spirituele zaken. – De heilige Franciscus van Sales

Het woord Engel komt van het Griekse woord Angelos dat betekent: Boodschapper van God. Het Hebreeuwse woord daarvoor is mal’ak met dezelfde betekenis. In de bijbel worden engelen beschreven als:
gewone mensen die een boodschap brengen, profeten, priesters of kerkleiders. Soms wordt het figuratief gezegd van dingen of gebeurtenissen als “boodschappers”…
Maar meestal beschrijft het hele scala van geesten die God heeft geschapen, inclusief goede en slechte engelen en speciale categorieën zoals cherubs, serafs en de aartsengel.

Engelen worden minstens 108 keer in het Oude Testament genoemd en 165 keer in het Nieuwe Testament (Chafer, Systematic Theology, II, 3). Verder is er niet genoeg informatie in de Bijbel om een theorie over engelachtige wezens op te bouwen.
Dr. Paul Eymann.

Of Engelen nu hun oorsprong in het westen of in het oosten hebben, in bijna alle geloofstelsels of religies treffen we wezens aan, engelen, peri fravashi of deva’s genaamd. Zij zijn door god gezonden zijn om bij ons mensen hier op aarde bijzondere opdrachten uit te voeren.
Engelen werden door God geschapen om contact te maken met de mensheid, terwijl religies door de mensheid werden gemaakt om zich met God in verbinding te stellen.

Engelen hebben nooit op aarde hebben geleefd. Engelen zijn van een hoger bewustzijnsniveau dan gidsen, zij staan nog dichter bij de oerbron/het Licht/God.
Engelen behoren tot een collectief lichaam, waarbinnen zij elkaar tot steun zijn en evolueren volgens een bepaald patroon. Zij komen uit de goddelijke bron en zijn verdeeld in groepen. Iedere groep heeft een specifieke taak of belangstelling.
De engelen die het dichtst bij de goddelijke energie zouden staan, worden de hemelse raadgevers genoemd. Hun onderafdelingen zijn de volgende:
Serafijnen, Cherubijnen, Tronen, Heerschappijen, Krachten, Machten, Overheden, Aartsengelen.
Engelen die niet nader worden benoemd zijn die, die het dichts bij onze aardse vibraties komen en ons engelendeugden brengen, zoals vreugde, vrolijkheid, harmonie, vrede, liefde, synchroniciteit, en vele anderen.

Engelenkoren, de Engelentrap:

In alle overleveringen van de engelenleer is sprake van een opklimmende hiërarchie van verschillende orden (of koren) van engelen. Wat betreft de namen en aantallen van de koren zijn er veel verschillende versies.

De bekendste christelijke versie werd in de 5de eeuw uitgewerkt door Dionysios de Areopagiet, een Syrische monnik die het systeem uitvoerig beschrijft in zijn boek De hemelse hiërarchie.

Deze versie is ontstaan en door gegeven door Paulus. Paulus heeft in Athene een geheime school opgericht, de Areopagasus. Op deze school werd aan de leerlingen de kennis doorgeven die Paulus in de geestelijke wereld had opgedaan. Waarover Paulus in het openbaar niet wilde spreken, omdat de mensen dat gewoon niet wilden of konden begrijpen. Eeuwen lang werd deze kennis mondeling door gegeven, zoals dat normaal was in deze tijd. In de 5e eeuw besloot de toenmalige leider van de school (Dionysios de Areopagiet) de kennis van Paulus op te schrijven.
Dit hiërarchische stelsel werd in de heersende stroming van de westerse cultuur als het klassieke werk over dit onderwerp erkent en werd door Dante en Milton overgenomen in hun epische engelensagen.

Het stelsel bestaat uit negen koren, die in drie triades zijn gegroepeerd.

De eerste triade:

* De Serafijnen
De serafijnen zijn het engelenkoor met de hoogste rang. Ze worden de ‘brandenden’ genoemd, omdat hun licht zo intens helder is dat het voor een sterveling onmiddellijk zou doen verbranden. Deze engelen van liefde, licht en vuur vliegen rond de troon van God en zingen het trisagion, een lofzang op het driemaal heilige.
Ze absorberen en reflecteren het goddelijk licht en geven het door aan het volgende koor.
Hun heersende vorsten zijn onder andere Serafiël en Metatron.

* De Cherubijnen.
De mollige babycherubijntjes die we kennen van schilderijen uit de Renaissance hebben niets te maken met de machtige cherubijnen, die in rang het tweede koor der engelen vormen – alleen de serafijnen overtreffen hun ontzagwekkende straling.
Cherubijnen reflecteren de kennis en de wijsheid van God. In het Oude testament treden ze op als bewakers van de hof van Eden na de zondeval.
Op de ark des verbonds, het machtige geheime wapen van de Israëlieten op hun tocht door de woestijn, bevonden zich twee gebeeldhouwde cherubijnen. Hun aanvoerders zijn onder andere Kerubiël en Ofaniël.

* De Tronen.
De tronen zijn de ‘veelogige brandende wielen’ van de merkaba, de heilige triomfwagen, die rond de troon van God cirkelt in eendracht met de cherubijnen.
Ze reflecteren het geloof in de kracht en glorie van God, en er wordt wel gezegd dat ze zich in de vierde hemel bevinden.
Hun heersende vorsten zijn Tzafkiël en Oriël.
De Tronen vormen de bouwstof van de wil, de Cherubijnen vormen de bouwstof van de harmonie en wijsheid en de Serafijnen vormen de bouwstof van de liefde.

asteria engelen3De tweede triade:

* De overheden.
De engelen van dit koor, die ook wel de ‘heerschappijen’ of ‘heren’ worden genoemd, of Hashmallim in de Hebreeuwse leer, streven naar de hoogste genade en weerspiegelen het verlangen om boven de aardse waarden uit te stijgen.
Ze zouden het gebied bewonen waar de geestelijke en fysieke niveaus in elkaar over beginnen te gaan en controleren de taken van de engelenkoren onder hen.
Hun heersers zijn Zadkiël, Zachariël en Teratel.

* De krachten.
De engelen van het koor van de krachten zijn verantwoordelijk voor de bewegingen en cycli van alle sterren en planeten van het heelal.
Ze beheren alle natuurwetten en zijn daarom verantwoordelijk voor de wonderen die met deze wetten breken.
In de kabbala worden ze de Malachim of Tarshishim genoemd. Ze weerspiegelen alle idealen van de kracht; de moed van helden en de deugdzaamheid van heiligen. Hun regenten zijn onder andere Rafaël, Barbiël, Sabraël en Hamaliël.

* De machten.
De engelen van dit koor zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de paden die naar de hemel leiden en voor het geleiden van verdwaalde zielen naar deze paden.
Ze houden de wereld in balans en verdedigen haar voortdurend tegen demonen.
Ze hebben de macht gekregen om zowel te straffen als te vergeven en misschien zijn zij het die ons soms wakker schudden als we van het rechte pad afdwalen.
Ze weerspiegelen het verlangen om zich tegen het kwaad te verzetten en goed te doen.
Kemuël en Verchiël zijn enkele van de aanvoerders van de machten.

De derde triade:

* De vorsten.
De engelen van het zevende koor begeleiden de heersers en leiders op aarde, en ook landen en bevolkingen.
Samen met de beschermengelen werken ze aan het stimuleren van de individuele verantwoordelijkheid en ze kunnen zich met het doen en laten van mensen bemoeien op een manier die zelden wordt opgemerkt.
Ze zouden ook godsdiensten begeleiden op de weg naar de waarheid. Cerviël is een van de heersende vorsten van dit koor.

* De aartsengelen.
Aartsengelen zijn de herauten van God; ze verschijnen aan de mensen met boodschappen en decreten van het “hogere”, zoals Gabriël dat bijvoorbeeld deed bij de Maagd Maria en bij Mohammed om hem de Koran te dicteren.
Dit zijn de engelen die het vaakst door mensen worden waargenomen, want de beschermengelen blijven meestal onzichtbaar.
Ze kunnen ook voor ons bemiddelen om vergiffenis te krijgen voor onze zonden.
Een goed voorbeeld hiervan is de Maagd Maria, die na haar tenhemelopneming een aartsengel werd.
De bekendste vorsten van dit koor zijn Michaël, Rafaël, Gabriël en Uriël.

* De engelen.
De laagste orde der engelen is het meest bij de mensheid betrokken. Ze begeleiden en beschermen ons.
Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat een auto niet van de weg raakt en proberen ongelukken en rampen zo veel mogelijk te voorkomen.
Ze kunnen zich niet met ons lot bemoeien, maar hoe vaker we om hulp vragen, hoe groter de kans op een gelukkig lot.
Bij dit koor horen ook de beschermengelen en Adnachiël is hun heerser.

Eigenlijk bestaan er geen 9 maar 10 koren. Het laatste koor bestaat uit ons, de mensen.
We beginnen ons steeds bewuster te worden van onze plaats in het kosmische geheel en onze plek onder aan de Engelenladder. We zijn lid van de grote, alle werelden omvattende, kosmische gemeenschap. Dit zijn we altijd al geweest, maar in de loop van de eeuwen zijn we onze plek vergeten. De laatste jaren begint het besef weer te groeien dat er Engelen bestaan. Mensen en Engelen volgen dezelfde evolutie weg, dezelfde weg van groei en ontwikkeling.
De Engelen en Aartsengelen zijn ons steeds 1 of 2 stappen voor. Dieren, planten, mineralen lopen 1,2 of 3 stappen achter ons.
Onze ordening op aarde is een onvolmaakte afspiegeling van de ordening zoals de geestelijke wereld die kent.

Coachen met Tarot

Hoe kom je in contact met engelen?

Door ze te verwelkomen in je leven. Gebruik in eerste instantie de kracht van je gedachten. Sluit je ogen, en stel jezelf zo’n schitterend wezen van Licht voor, vlak voor je, die niet in staat is om over je te oordelen, maar alleen maar onvoorstelbaar veel van je kan houden. Zie de engel voor je staan, met open armen, stralend in het Licht, oceanen van Liefde naar je toezendend. Sta jezelf toe, die te ontvangen. Voel zijn zachte aanraking op je hoofd, of je schouder. Voel zijn intense vreugde, nu jij je voor zijn Liefde openstelt. Zeg dank hiervoor. Deel met hem, wat er in je hart leeft. Misschien heeft hij wel een boodschap voor je. Luister goed. Zeg dank voor zijn wijze woorden, en schrijf ze daarna op, en laat  je gedachten erover gaan. Als je het genoeg vindt, neem dan afscheid, zeg dank, spreek je vreugde en dankbaarheid uit als je die voelt, en dat je je verheugt op de volgende ontmoeting. Wees altijd eerlijk en oprecht. Wees gewoon jezelf. Deze liefde hoef je niet te ‘verdienen’, die is er gewoon, altijd.

Ook kun je een betreffende engel oproepen door je wensen op te schrijven en daarbij een klein ritueel uit te voeren door o.a. op die betreffende dag de kleur kaars, en eventueel wierook, aan te steken, zie hieronder:

 Dag Kaars Kandelaar Engel
Zondag Geel-Goud Goudkleurig Michaël
Maandag Wit/Zilver Glas/Kristal Gabriël
Dinsdag Rood IJzer Samuël
Woensdag Oranje/Geel Kwikzilver (kleur) Raphaël
Donderdag Donkerblauw/Paars Lood Sachiël
Vrijdag Roze/Groen Koper Uriël/Anaël
Zaterdag Zwart Tin Cassiël

Door een briefje te schrijven leg je directer contact en kun je je vraag zo duidelijk mogelijk stellen. Dit is nodig, want anders krijg je misschien wel heel wat anders dan waarom je vraagt. Als je vraagt voor werk kun je net zo goed veel werk krijgen waar voor je niet betaald wordt (in de tuin werken, het huis schoonmaken enz.).
Als je de brief geschreven hebt en de kaars en wierook gebrand dan kun je hem verbranden of op een veilige plaats wegleggen. Als de brief is “aangekomen” krijg je een soort bevestiging, iets waardoor je weet dat hij is aangekomen.

In de loop van mijn leven heb ik velen ontmoet, mee gecommuniceerd, tussen hen in gestaan , inwijdingen en boodschappen mogen ontvangen. Nog steeds voel ik me met Engelen en Elfen erg verbonden. Zij helpen me altijd. Ze zijn er altijd en niet uit mijn leven weg te denken.

elfen engelen asteriacoaching

De Engelen zijn schitterende boodschappers van een Goddelijke energie. Ik werkte hiermee vooral in de Reikicursussen. Hier is wat informatie:

Colours of Angels & Reiki

Colours of Angels is doorgegeven an Reikimaster Stephen Lovering en biedt 7 verbindingen met de 7 aartsengelen en hun toebehorende straal. Om deze 7 verbindingen te maken hoor een inwijding. Dit zie ik zelf als een extra Reiki techniek wat jou het werken met Engelen vergemakkelijkt.

De zeven aartsengelen en hun stralen:1777b1c6b511b9b4301d445fac447981

Aartsengel Michaël, de eerste, die de blauwe straal dient.
Dit is de straal van bescherming en kracht.

Aartsengel Jophiël, de tweede, die de gele straal dient.
Dit is de straal van verlichting en wijsheid.

Aartsengel Chamuël, de derde, die de roze straal dient.
Dit is de straal van liefde.

Aartsengel Gabriël, de vierde, die de witte straal dient.
Dit is de straal van harmonie en reinheid

.Aartsengel Raphaël, de vijfde, die de groene straal dient.
Dit is de straal vangenezing en waarheid

.Aartsengel Uriël, de zesde, die de gouden straal dient.
Dit is de straal van vrede.

Aartsengel Zadkiël, de zevende, die de violette straal dient.
Dit is de straal van vrijheid.

asteria kaartconsult

Wil je een mooie uitgebreide engelenreading?
Klik dan op de afbeelding hierboven voor meer informatie.

Ieder mens die op aarde is geboren, heeft een engelbwaarder die hem voortdurend terzijde staat en hem begeleidt door de mysteries van het leven – Menander van Athene (ca. 342 – 292 v. C.)

elfen-engelen-staf-1024x336