Je eigen Godin aanroepen

banner ws godinnen

Godinnen en hun betekenis

Iedere godin heeft bepaalde eigenschappen en kwaliteiten die we kunnen toepassen op ons eigen fysieke, emotionele en geestelijke leven. De mythen waarin ze worden omschreven waren oorspronkelijk parabelen die bepaalde belangrijke (morele) lessen over het leven bevatten. Dit verklaart waarom ze ook nu nog altijd relevant zijn. Hier zijn er een paar. Welke Godin ben jij?

 Aphrodite: Griekse godin van de liefde
Aphrodite, de godin van liefde en schoonheid, werd uit de zee geboren. Ze vertegenwoordigt seks, genegenheid en de band die mensen bindt. Men beweert wel dat deze onweerstaanbare godin wijzen hun verstand ontneemt. Aphrodite is bovendien de beschermvrouwe van de kunsten, de letteren, kunstnijverheid en cultuur.
In de Romeinse mythologie is zij de Gouden godin, ofwel Venus, de godin van de liefde. Venus is door de eeuwen heen altijd de muze of inspiratiebron geweest voor vele kunstwerken. In de mythologie is het Venus die mensen aanzet tot liefde en het sluiten van huwelijken. Venus wordt daarnaast ook geassocieerd met lenterituelen en vruchtbaarheid. Hoewel er nog veel meer liefdesgodinnen zijn, is Venus de koningin.

Artemis: heilige jaagster der Amazones
Artemis, Romeins naam Diana,  is de godin van onafhankelijkheid, maagdelijkheid, de jacht, de maan en de natuur.
Hoewel zij een maagdelljke godin is, gaat zij ook over bevallingen en is zij de beschermvrouwe van de jeugd, vooral van jonge vrouwen. Ze is de maangodin, de moeder van alle dieren, de vrouwe van de wilde beesten en de godin van de wilde bossen, wouden en de jacht. Er  wordt wel gezegd dat vrouwen hun haar aan Artemis offerden bij wijze van hun toewijding, voordat zij haar om een gunst vroegen.

Asteria:  Titaanse Sterrengodin
Asteria was een godin van de vallende sterren en  nachtelijke waarnemingen zoals oneiromantie (door dromen) en astrologie (door sterren), dus nachtelijke orakels en profetieën en toekomst voorspellen. Zij werd vereerd als de godin van necromantie, het communiceren met de doden.
Asteria was de moeder van Hekate (Hecate), godin van de magie, hekserij, de nacht en de maan en de ‘Koningin der geesten’.

Athene: Griekse godin van wijsheid
Athene is de godin van de rede tijdens oorlog en vrede en wordt geassocieerd met intelligentie, activiteit en literatuur. Ze wordt meestal afgebeeld met een helm en met een speer en schild in de hand. Ze belichaamt wijsheid en zuiverheid en staat voor de intellectuele en beschaafde kant van het leven en van oorlog. Athene was trouwens geen krijger, maar een wijs en verstandig adviseur. Ze wordt ook wel de heilige of hemelse maagd genoemd en zij beslist over het lot van mannen.

Baba Yaga: Slavische godin van geboorte en dood
Een oude Oost-Europese godin die vaak wordt afgebeeld als een soort heks. Baba Yaga wordt ook wel de ‘oude vrouw van de herfst’ genoemd en wordt geassocieerd met de energie van de oude vrouw (wijsheid en besluitneming). Over ‘de energie van de oude vrouw’ vind je verderop in dit hoofdstuk meer.

Blodeuwedd: Keltische Godin van emoties
Ook geschreven als Blodeuwydd. Haar naam betekent “gezicht van 9 bloemen” Dit was mooi meisje gecreëerd door de magie.
Ze is ook de Maiden-godin van inwijdingsceremonies en staat bekend als de negenvoudige godin van de westelijke eilanden van het paradijs.
Er is een mooie  zomerworkshop met de energie van Blodeuwedd.

Briged: Keltische godin van het vuur
Briged is de schutspatroon van dichters, genezers en artsen en wordt geassocieerd met de rituele zuiveringsvuren die zelfs de diepste wonden kunnen schoonmaken.

Cailleach: Keltische kosmische godin
De godin Gailleach gaat over het weer, de seizoenen en de hemel en staat bekend om haar kracht.

Cerridwen: de drievoudige godin
Voor de Welshmen is Cerridwen een drievoudige godin – meisje, moeder en oude vrouw – wier totemdier een grote witte zeug is. Ze wordt geassocieerd met de maan, inspiratie, poëzie, profetie, gedaanteverandering en transformatie.

Coatlique: Azteekse godin van vrouwelijke zelfstandigheid
Coatlique is de beschermster van alle alleenstaande vrouwen, waaronder zij die als buitenstaanders worden beschouwd en zij die machtige gedachten en ideeën hebben, waardoor ze kunnen overleven. Ze helpt vrouwen bij het vinden van nieuwe kracht en om hun ideeën tot uitvoering te brengen.

Demeter: Griekse moedergodin
Demeter, ook wel bekend als de moeder van het graan, is de godin van de aarde, van de landbouw en van vruchtbaarheid in het algemeen. Voor haar is alles wat groeit heilig, evenals alles wat leeft.

Freya: Noorse godin van de strijd
Deze Noorse godin is vergelijkbaar met Aphrodite, maar wordt ook geassocieerd met zowel oorlog als liefde. Freya bepaalt het lot, de sterren en magie.

Gaia: de scheppingsgodin van de oude Grieken
Gaia is een van de oudste godinnen en men beweert dat ze al zo oud is als de tijd zelf. Ze werd aanbeden vanwege haar voorspellende gaven, omdat ze het lot van mensen kon voorzien en wat er ging gebeuren met de aarde.

Hekate: Griekse godin van heksen en tovenaars
Hecate, de dochter van Asteria en de Godin van de intuïtieve en paranormale wijsheid en zeker de Godin in de oudere vrouw.
Hecate kan drie kanten tegelijk opkijken. Zij kan zien waar je vandaan komt en waar elk van de twee andere wegen naar toe zouden kunnen leiden. Zij vraagt je te putten uit vroegere ervaringen en vanuit intuïtie een besluit te nemen. Zij helpt je de waarheid te zien: als je de confrontatie met de realiteit overleeft word je Hecate, zij weet dat liefde en lijden bij het leven horen. Door je door moeilijke tijden heen te slaan en ervan te leren, win je aan geestelijke rijkdom en wijsheid.

Hera: Koninginnegodin
Hera is een Griekse godin, de vrouw van Zeus, koning der góden. Ze is de beschermvrouwe van het huwelijk. Ze wordt vooral geassocieerd met jaloezie – en niet zonder reden – want ze moest altijd haar echtgenoot in de gaten houden, aangezien die er voortdurend tussenuit kneep met andere godinnen en stervelingen. Hera gaat ook over alle banden: of ze nu zakelijk zijn of puur vriendschappelijk.

Hestia, Griekse godin van de meditatieve wijsheid en huis en haard.
Hestia is als het vuur in het hart van de vuurplaats. Ze is het stille middelpunt van het centrum van de psyche. Zij nodigt je uit eenzaamheid te gaan zien als een heilig toevluchtsoord. Zij is een innerlijke aanwezigheid die je geest en lichaam verwarmt en verlicht. Met haar ben je thuis in jezelf, zowel alledaags als gewijd. Hestia’s ruimte is zonder rivaliteit of vergelijking. Voel je je tot iets nieuws aangetrokken als tot een helder brandend vuur, dan is Hestia er en valt er licht op een bron van zin en betekenis.

Inanna: Soemerische godin van de hemel
Deze godin werd aanbeden in het oude koninkrijk van Soemerië en werd vereerd als de koningin van de hemel. Net als de Griekse godin Aphrodite is zij een godin van liefde, voortplanting en oorlog.

Iris: Griekse boodschapper voor de góden op de Olympus.
Iris, ofwel de regenboog, was de Griekse godin die de zielen van de gestorvenen vergezelde naar hun eeuwige rustplaats.

Ishtar: Babylonische godin, vrouwe van de overwinning.
Ishtar is een godin van de seksualiteit en de ambitieuze, dynamische godin van liefde en oorlog. Ze is een latere, complexere variant van de Soemerische godin Inanna en de mythen over beide godinnen zijn vergelijkbaar.

Isis: belangrijkste godin van het oude Egypte
Isis, die wordt soms afgebeeld als een zonneschijf tussen de hoorns van een koe, is de moeder van de schepping. Ze wordt geassocieerd met liefde, moederschap, echtelijke toewijding, genezing, eeuwig leven en het doen van magische spreuken en bezweringen.

Kali: hindoeïstische godin van leven/dood
De godin Kali, ook wel de ‘donkere moeder’ genaamd, is in de hindoeïstische mythologie de drievoudige godin van de schepping, vernietiging en regeneratie. Ze is almachtig en de oorsprong van het creatieve woord.

Lakshmi: vrouw van de hindoeïstische god Vishnu
Lakshmi is de godin van rijkdom, waaronder rijkdom van waarden en spirituele goedheid, en wordt meestal zittend of staand afgebeeld op een lotus, een symbool van kennis. Om rijkdom te verwerven, moeten we eerst kennis verwerven. Zij heeft haar handpalmen geopend om te laten zien dat ze schenkt. Lakshmi geeft rijkdom aan al wie haar aanbidt. Volgens de hindoeïstische mythologie woont ze in de hemel bij de sterren.

Lilith: Soemerische – Hebreeuwsw godin laat je kennis maken met je schduwkant.
Lilith kan een godin of een demon in je leven zijn. Ze kan je helpen het wonderen de magie van het leven te zien óf je overal een verontustend onderbuikgevoel bezorgen. Liefde of angst- dat zijn je keuzes. Lilith zal je helpen je goddelijkheid te omarmen en in alles liefde te zien. Lilith weet dat God wel óf niet bestaat, maar ze weet ook, los van deze schaduw van twijfel, dat de macht van de Schepping overal voelbaar is.

Metis: Griekse Godin van de praktische en intellectuele wijsheid.
Metis is je innerlijke raadgeefster. Zij kan je helpen met wijze raad om je gerijpte creativiteit de ruimte te geven. Denk hierbij aan kennis overdragen, een mentor worden voor anderen, inspiratie vinden om te gaan lesgeven, schrijven of een andere vorm van creativiteit. Metis is de praktische wijsheid die je gebruikt bij het nemen van besluiten over de manier waarop je je leven wilt (aan)vullen. Zij zegt je te stoppen met het zoeken naar bevestiging bij anderen en in plaats daar van op je eigen deskundigheid te vertrouwen. Gebruik je tijd, energie, talenten en hulpbronnen met als doel meer bezieling en zingeving in deze fase van je leven!

Noet: Egyptische godin van de lucht
De godin Noet was de beschermster van de doden en haar symbolen en afbeelding zijn daarom vaak te zien in de tomben en op de sarcofagen van de farao’s en hun hofhouding. Ze beschermt de ziel op zijn reis naar de onderwereld.

Persephone: Griekse godin van de onderwereld
Persephone, de dochter van Zeus en Demeter, en de vrouw van Hades, was de gracieuze en vriendelijke koningin van het dodenrijk. Ze stond ook voor de cyclus van hergeboorte. Ze is alwetend over het leven en de dood en helpt iedereen die haar advies nodig heeft bij deze zaken. Als ze de onderwereld verlaat, is ze de godin van de lente. De granaatappel is het symbool van Persephone, aangezien deze vrucht de zaden der schepping bevat, die op zijn beurt een symbool symbool is voor de cyclus van geboorte-dood-hergeboorte.

Quan Yin/Kwan Yin; Chinese godin van mededogen
Quan Yin wordt ook wel het symbool van zuiverheid en wijsheid genoemd en is de heilige moeder van mededogen en barmhartigheid. Ze personifieert eindeloos medelijden en vriendelijkheid. Wie haar naam uitspreekt in gebed, zal niet fysiek of mentaal gekwetst worden. Bij feng shui, wordt Quan Yin gebruikt om chi- energie te bevorderen. Chi-energie brengt voorspoed, geluk en andere positieve dingen voor een huis of bedrijf.

Shakti: hindoeïstische godin
De hindoeïstische godin Shakti staat voor vrouwelijke energie. Ze is verantwoordelijk voor de scheppende kracht die bij de geboorte begint. Shakti is de levenskracht die alle godinnen heeft geschapen en ze geeft haar creatieve krachten door aan iedereen die haar aanbidt.

Sophia, Godin van de spirituele en mystieke wijsheid.
Sophia is het archetype van de spirituele wijsheid, oftewel het weten van de ziel. Haar wijsheid berust op inzicht van wat essentieel is, het is het weten zonder denken. Sophia kennen is de bron van innerlijke wijsheid kennen van de archetypische wijze oudere vrouw. Als je je identificeert of verbindt met Sophia, ontwaar je de kern van de zaak en datgene wat wezenlijk is in anderen. Overpeinzingen over de zin van het leven en de plaats van jouw leven, religie en spiritualiteit hierin brengen diepgang aan in je leven.

Spinnenvrouw: scheppingsgodin van de Navajo
De spinnenvrouw, de Amerikaanse indianengodin van de Navajo, biedt spirituele bescherming voor wie haar zoekt. Ze leert de ziel over bescherming en het aanbidden van schoonheid.

Tara: de meest aanbedene
De boeddhistische godheid Tara is een zeer oude godin. Tara wordt aanbeden in boeddhistische landen zoals India, Tibet en Nepal. Ze is de godin van zelfbeschikking, mystiek en spirituele transformatie. Tara is de onverzadigbare honger die alle leven beweegt. Ze is bovendien een symbool voor spirituele honger en ze helpt degenen die haar aanroepen om te ontsnappen aan de puur fysieke en denkbeeldige wereld. Ze vernietigt angst en verwijdert obstakels. Tara is een Bodhisattva, een verlichte geest, die gezworen heeft zich te incarneren totdat iedereen verlichting heeft gevonden. Bovendien heeft ze gezworen alleen als vrouw te reïncarneren en heerst over de onderwereld, de aarde en hemel, geboorte, dood en regeneratie, liefde en oorlog, de seizoenen en de maan.

Themis; godin van de orakels
De godin Themis, dochter van Gaia, gaat over profetieën, net als haar moeder. Ze weet wat er in de harten van mensen leeft en weef wat de natuur en het lot voor iedereen in petto heeft.

Xochiquetcal: Maya – godin van kunst, dans, liefde en muziek.
Deze godin uit de cultuur van de Maya’s in Zuid-Amerika leefde volgens de mythen op een berg, vlak bij de hemel. Wie haar trouw bleef, zou eeuwig in haar paradijs mogen verblijven. Xochiquetcal werd door de Maya’s geëerd als de ‘moeder van de wereld’.

Het aanroepen van Godinnen

 Wees zelf creatief!

 •  Aphrodite: wanneer je hulp nodig hebt om te beminnen en om van je lichaam te genieten en om de ware liefde te vinden.
 • Artemis: wanneer je je ‘opgejaagd’ voelt door anderen en op zoek bent naar een veilig plekje.
 • Asteria: wanneer je raad nodig hebt over je dromen.
 • Athene: wanneer je helder moet denken over een bepaalde beslissing.
 • Baba Yaga: wanneer je een beslissing moet nemen over belangrijke zaken zoals het leven of de dood.
 • Blodeuwedd: wanneer je je grenzen wilt stellen en weer wilt opbloeien.
 • Briged: wanneer je een ongeluk hebt gehad of emotioneel gewond bent, helpt Briged je.
 • Cailieach: wanneer je energie nodig hebt om een project af te maken of wanneer je fysieke kracht nodig hebt.
 • Cerridwen: Vraag haar om inspiratie of Awen
 • Coatüque: wanneer je kracht nodig hebt om je er alleen door te slaan.
 • Demeter: wanneer je geduld nodig hebt of ruimhartigheid, vooral wanneer je ergens aan wilt beginnen zonder na te denken over de voor- en nadelen.
 • Freya: wanneer je hulp nodig hebt bij liefdeszaken.
 • Gaia: wanneer je weinig tijd hebt en je creatief wilt zijn of je dromen wilt vervullen zonder je om tijd te bekommeren.
 • Hekate: wanneer je bescherming zoekt tegen aardse geesten, maar ook als je goed wilt luisteren naar je intuïtie en verbanden wilt zien tussen verleden, heden en toekomst en hoe je synchroniciteit hierbij kunt gebruiken.
 • Hera: wanneer je hulp nodig hebt bij verraad of als je trouw wilt blijven of je ergens aan wilt wijden.
 • Hestia: Vrede in huis en Feng Shui
 • Inanna: wanneer je wilt weten wat de toekomst is van een liefdesrelatie.
 • Iris: wanneer je wilt nadenken over bepaalde aspecten van jezelf, als je bijvoorbeeld vragen hebt over wat je moet doen met je leven. Ze is ook heel behulpzaam met jouw kleuren.
 • Ishtar: wanneer je op zoek bent naar wijsheid, voorspoed of rijkdom.
 • Isis: wanneer je wilt weten hoe je een spreuk of magie moet gebruiken.
 • Kali: wanneer je iets moet beëindigen en opnieuw wilt beginnen.
 • Lakshmi: wanneer je op zoek bent naar spirituele kennis of geldelijke rijkdom.
 • Metis: Vraag haar wijze raad creativiteit de ruimte te geven
 • Noet: wanneer iets of iemand stervende is, vraag haar dan om raad.
 • Persephone: wanneer je raad zoekt over het afsluiten van dingen, laten gaan, dood en hergeboorte.
 • Quan Yin/Kwan Yin: wanneer je bescherming zoekt en om de chi, positieve energie, in huis te bevorderen
 • Shakti: wanneer je creatief wilt zijn.
 • Sophia: wanneer je hulp bij je spirituele ontwikkeling
 • Spinnenvrouw: wanneer je fysiek of psychisch bescherming nodig hebt.
 • Tara: wanneer je raad nodig hebt over spiritueel bewustzijn.
 • Themis: wanneer je raad wilt over je toekomstplannen.
 • Xochiquetcal: wanneer je je verbaal of fysiek wilt uitdrukken.

Meditatie om de godin aan te roepen

Het aanroepen van de godin is het uitgangspunt voor de innerlijke reis waarover we hebben gesproken. Het aanroepen moet gepaard gaan met grote intensiteit of oprecht verlangen. Door de godin aan te roepen, vragen we om een antwoord, of een teken, of een vorm van geestelijke leiding – hulp dus – in de vorm van intuïtie. Misschien willen we gewoon een probleem overdragen aan een hoger wezen, waarvan we hopen en geloven dat zij er beter mee om kan gaan dan wij! We roepen vaak hogere wezens aan, zoals Lieve God, Godin en Engelen, en het gaat het beste als je het kalm, bewust en met zuivere bedoelingen doet. Je mag best creatief zijn – er zijn talloze manieren om ‘aan te roepen’ – en volgens ons kun je het beste je eigen methoden bedenken. Ga af op je eigen gevoel en interpretatie en, zoals bij alles in het leven, als iets niet goed voelt, gebruik dan je intuïtie om te ontdekken wat voor jou het beste is.

Hieronder staan wat simpele instructies om te beginnen. Als je deze stappen zorgvuldig opvolgt en regelmatig oefent in het aanroepen, zul je merken dat er subtiele (of niet zo subtiele) positieve veranderingen optreden in je leven. Aan je energie merk je de aanwezigheid van de godin en vervolgens zul je ervaren dat ze bij je is. Dan zul je pas goed de resultaten merken. Het gaat erom dat de energie van de godin voor jou werkt, in jouw leven, maar je moet haar echter eerst bereiken!

Aanroepen van de godin – de basisprincipes

 1. Ga makkelijk zitten, met je rug recht en ontspannen. Het is beter als je nergens tegenaan leunt, ook niet tegen een rugleuning. Om te mediteren zijn stoelen met rechte leuningen meestal beter dan leunstoelen met kussens.
 2. Adem driemaal diep in en ontspan je bij elke uitademing. Probeer je bewust te zijn van je lichaam. Zijn je schouders gespannen? Ga diep in je lichaam en laat de spanning varen. Vraag je af hoe het zou voelen om een godin te zijn.
 3. Probeer je nu bewust te worden van je ademhaling. Kijk hoe je buik of borstkas op en neer gaat bij het ademhalen en voel hoe de lucht door je neusgaten naar binnen en buiten stroomt. Richt je aandacht langzaam maar zeker op je ademhaling. Als je met je gedachten afdwaalt (en dat zul je steeds weer doen), keer dan steeds weer terug bij je ademhaling.
 4. Geniet nog vijf tot tien minuten van je ademhaling. Concentreer je op elke ademhaling. Stel je voor hoe het zou zijn om een godin te zijn. Welke godin begeleidt je op dit moment? Ga intuïtief op zoek naar het antwoord en luister goed, want de stem kan heel zacht zijn. Het is de bedoeling dat je rustig wordt vanbinnen, omdat je anders niet kunt horen wat je godin zegt. Als je denkt dat het juist moment is aangebroken, kun je jezelf vragen ‘wat heb ik nodig?’ Onthoud het antwoord dat direct boven komt. Concentreer je daarna weer op je ademhaling. Als je twee keer per dag op deze manier mediteert (bij het ontwaken en voor het slapen gaan), zul je leren hoe je moet afstemmen op de juiste frequentie en zo de boodschap horen die voor jou bedoeld is.
  Het heeft vooral zin om te mediteren voor het slapengaan, omdat dan je onderbewustzijn aan het werk kan gaan om de godin aan je te onthullen in je dromen.
  Als je niet weet welke godin je moet hebben of welke godin het beste bij je past op dit moment in je leven, moet je dit vragen en afwachten welke informatie je kant op komt. Het kan zijn dat je in het begin bij het mediteren nergens komt, maar het tegendeel is waar. Misschien krijg je de antwoorden wel in je dromen te zien. Houd een dagboek bij en schrijf alle emoties, beelden en verhalen uit je dromen op. Neem zoveel details op als je je kunt herinneren, zoals sleutelwoorden, kleuren en getallen. Kijk dan naar de godinnenlijst om te zien welke godin je begeleidt. Lees ook het hoofdstuk over dromen.
  Rek je als je klaar bent een beetje uit en ga vol nieuwe energie en kracht verder met je dag. Net als alle kunstvormen is meditatie heel subtiel en kent het vele lagen en kun je, als je dat zou willen, je hele leven eraan wijden om het te cultiveren en verder te ontdekken. Elke dag vijf, tien of vijftien minuten eenvoudig mediteren en de godin van je keuze aanroepen, brengt echter ook al enorm veel voordelen.

Meer hierover weten? Er zijn workshops, klik hier

62079930_1130048203845495_5227239275296194560_n

afbeeldingen van o.a. Goddess Power Oracle en onbekend.