Engelengetallen

pay-2662758_1280

Een blik op de wekkerradio of op televisie zie je opeens een getallencombinatie.
Wat toevallig dat het 11.11 uur is als jij op dat moment op de klok kijkt.
Dit is oude kennis. Numerologie, wat getallen betekenen. Het wordt nog steeds in verschillende oude orakeltechnieken gebruikt. Doreen Virtue schreef hierover een boekje dat weer in de handel is. Getallen zijn boodschappen van de Engelen.  Ik heb o.a. uit haar boek en mijn kennis er wat uitgelicht. Misschien staan de getallen, die je regelmatig ziet, erbij.
De algemene betekenis van de engelengetallen:

00 De Schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen.

0: De nul houdt verband met gebed of meditatie en de allesomvattende Goddelijke Bron. God praat met je.

1: Dit is een binair getal: elk getal is deelbaar door 1. We zijn allemaal één, daarom zijn we allemaal met elkaar verbonden door onze gedachten. Let op wat je denkt en richt je liever op je wensen dan op je angsten.

2: Heb geloof en moed. Je gebeden worden bewaarheid, ook al is dat nog niet zichtbaar.

3: De verlichte meesters (bijvoorbeeld Jezus) zijn bij je in de buurt. Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

4: Er zijn engelen bij je. Roep hen aan als je behoefte hebt aan hulp, raad en gevoelens van liefde en geborgenheid.

5: Dit getal houdt verband met verandering, transformatie, transmutatie en alchemie. Er vinden in je leven veranderingen ten goede plaats, of die staan te gebeuren.

6: Het getal 6 houdt verband met aardse zaken, zoals bezit, aardse aangelegenheden en concrete, tastbare dingen. Zorg ervoor dat gedachten aan of zorgen om materiële zaken in evenwicht worden gehouden door een geconcentreerd zijn op en geloof in het spirituele.

7: Je bent op de goede weg! Ga vooral zo door!

8: Financiële overvloed komt nu op je pad.

9: Je goddelijke levensdoel houdt in dat je dienstbaar bent door middel van je aangeboren talenten, passies en interesses.

10: Je ontvangt aanwijzingen van God via gedachten, ideeën, inzichten of helderwetendheid (je weet iets maar hebt geen idee hoe je aan die informatie bent gekomen). Blijf positief ten aanzien van de boodschappen die je ontvangt.

11: Besteed aandacht aan steeds terugkerende gedachten en ideeën, want ze zijn een het antwoord op je gebed. Dit getal duidt ook op een uiterst creatief persoon die verslavend gedrag moet vermijden.

22: Je diepgewortelde overtuiging manifesteert wonderen en prachtige nieuwe kansen. Blijf vertrouwen!

33: Je wordt door veel verlichte meesters omringd en in alle opzichten geholpen. Ze zijn gekomen om je te helpen bij je opdracht en je gebeden te beantwoorden. Stem je op hen af en stel hun alle vragen die je maar wilt stellen.

44: Er zijn momenteel veel engelen bij je. Je kunt deze engelen vragen je te helpen met alles wat jou en je dierbaren rust geeft. Je hoeft de engelen niet precies te vertellen hoe ze een situatie moeten verbeteren, maar hun slechts te vragen die te verbeteren. De goddelijke en oneindige wijsheid van de Schepper zal jou (via de engelen) naar een schitterende, ingenieuze oplossing leiden.

55: Maak de veiligheidsgordel maar vast, want je maakt een grote positieve verandering in je leven door (of staat op het punt die door te maken). Het wordt tijd om los te laten wat niet meer werkt en het te laten helen of het te vervangen door iets beters.

66: Houd je gedachten in deze periode op de hemel gericht en maak je niet excessief zorgen om het materiële of wees er niet obsessief mee bezig.

77: Gefeliciteerd! Je ben in mentaal en fysiek opzicht op de goede weg. Houd je aan je voornemens en sta je mannetje.

88: Grote overvloed is je deel. Voorspoed stroomt in steeds grotere hoeveelheden naar je toe. Wees dankbaar en zorg ervoor dat je de stroom naar anderen toe leidt wanneer je, je daartoe geroepen voelt.

99: Ga aan de slag, lichtwerker! Er is nu meer dan ooit behoefte aan je goddelijke levenswerk, en alles wat je kunt doen om meer licht en liefde in je wereld te brengen is van het grootste belang. De voorbereidingen voor je levenstaak zijn nu afgerond.

100: Laat je gedachten volledig in harmonie zijn met Gods liefde en licht. Je positieve gedachten en daden maken een wereld van verschil, juist nu.

111: Er is een energetische poort voor je opengegaan, waardoor je gedachten zich snel in de werkelijkheid manifesteren. Kies je gedachten wijselijk in deze periode en zorg ervoor dat ze overeenstemmen met je wensen. Stop geen enkele energie in denken aan je angsten, opdat je ze niet manifesteert.

222: Heb vertrouwen. Alles zal goed komen. Maak je nergens zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het oplossen.

333; Je bent één geworden met de verlichte meesters en ze werken dag en nacht met je op vele niveaus. Ze houden van je, leiden je en beschermen je in alle opzichten.

444; Duizenden engelen omringen je op dit moment: ze houden van je en steunen je. Je hebt een heel sterke en heldere verbinding met het engelen rijk, en je bent zelf een engel op aarde. Je hebt niets te vrezen, alles is goed.

555; Er staan je grote veranderingen en belangrijke transformaties te wachten. Je hebt de gelegenheid uit de pop te kruipen en het fantastische leven te ontvouwen waar je werkelijk recht op hebt.

666; Het is tijd om je tot Spirit te richten om je leven in evenwicht te brengen en te helen. Vertel de hemel je angsten met betrekking tot je materiële voorraad. Stel je open voor het ontvangen van hulp en liefde van zowel mensen als engelen.

777; Gefeliciteerd! Je hebt goed naar de goddelijke aanwijzingen geluisterd en hebt die wijsheid in succesvolle daden omgezet. Je plukt er nu de vruchten van. Je succes inspireert en helpt anderen, dus ga hier alsjeblieft mee door.

888; Het universum is overvloedig en gul, en je hebt geleerd hoe je in het stortbad van de altijd aanwezige stroom stapt. Grote financiële zekerheid is je deel, nu en in de toekomst.

999; Ga aan de slag, lichtwerker! De wereld heeft je goddelijke levenswerk nu nodig. Wijd je volledig, zonder treuzelen of aarzelen aan je heilige taak.

Ook digitale getallen op klokken en andere displays geven informatie:

03.03 betekent: vanaf nu gaat het voorwaarts met je

04.04 betekent: het is nu de tijd om een project concreet te maken en ermee te beginnen

06.06 betekent: maak gebruik van de beschikbare hulp en werk samen met anderen

07.07 betekent: bekijk je eigen doen en laten vanuit een hogere spirituele lens

08.08 betekent: vertrouw het proces en volg je innerlijke intuïtie

09.09 betekent: een bepaalde fase wordt beëindigt

10.10 betekent: iets nieuws begint, bereid je daarop voor

11.11 betekent: iets nieuws begint binnenkort en wel op een hoger niveau. Dit getal werd eeuwen geleden in het collectieve bewustzijn verankerd. Vandaar dat nieuwe hogere trillingen tijdens kosmische momenten altijd om 11.11 uur in zullen stromen.

12.12 betekent: het zou goed voor je zijn om een levensstijl te ontwikkelen met meer spirituele discipline

13.13 betekent: accepteer wie je bent en wees anderen een voorbeeld van wijsheid. De verlichte meesters ondersteunen je helende werk door je te helpen met positieve gedachte, voornemen en affirmaties. Ze fluisteren deze in je oor, dus let goed over je overpeinzingen en inzichten. 3 staat dan voor ‘De verlichte meesters zijn bij je in de buurt’. Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

14.14 betekent: bereid je voor op de terugkeer van het Christus-Licht. Richt je gedachte en intenties op het tot stand brengen van een verbinding met de engelen. Je hoeft dit proces niet te forceren, Je hoeft alleen maar te ontspannen en goed te ademen. 4 staat voor ‘Er zijn engelen bij je’. Roep hen aan als je behoefte hebt aan hulp, raad en gevoelens van liefde en geborgenheid.

15.15 betekent: Je gedachten manifesteren zich momenteel erg snel en dat is bevorderlijk voor een heilzame levensverandering. Blijf in de buurt van positief ingestelde mensen en mijd negatieve invloeden en contacten. 5 Dit getal houdt verband met verandering, transformatie, transmutatie en alchemie. Er vinden veranderingen plaats je leven die ten goede komen van jezelf.

16.16 betekent: Al je materiele behoefte worden via je consequente en positieve verwachtingen en affirmaties vervuld. Denk alleen aan wat je wenst, en dat is wat je ontvangt. Het getal 6 houdt verband met aardse zaken, zoals bezit aardse aangelegenheden en concrete tastbare dingen. Zorg ervoor dat gedachte aan of zorgen aan materiele zaken in evenwicht worden gehouden door een geconcentreerd zijn op en geloof in het spirituele.

17.17 betekent: Je hebt hard gewerkt om een positieve houding te bewaren en deze getallenreeks is een teken dat je toegewijde manifestatiewerk vrucht afwerpt. Je voornemen om je alleen op het licht te richten heeft ook helende effecten op andere. 7 Je bent op de goede weg! ga vooral zo door.28bd84ce7dcb8ea93bc31224733090c0

18.18 betekent: Weet dat jij, net als ieder ander, recht hebt op het ontvangen van steun en voorspoed. Sta open voor ontvangen en concentreer je alleen maar op je wensen. 8 Financiële overvloed komt nu op je pad .

19.19 betekent:  Zorg er dubbel goed voor dat je je gedachte op dit moment positief houdt, vooral wanneer die verband houden met je goddelijke levensopdracht. Mijd verslavingen en richt je op creatieve projecten. Werk direct aan je levensopdracht. 9 Je goddelijke levensdoel houdt in dat je dienstbaar bent door middel van je aangeboren talenten, passies en interesses.

20.20 betekent:  Het is belangrijk in deze tijd je te concentreren op je geloof en te onthouden dat je omgeven wordt door steun van god. Je geloof zet wonderen in beweging. 0 De nul houdt verband met gebed of meditatie en de alles omvattende Goddelijke bron. God praat met je.

21.21 betekent:  Geloof in de ideeën en openbaringen die je ontvangt. Vertrouw op de kracht van je gedachte om je leven in positieve zin te veranderen. 1 We zijn allemaal één daarom zijn we allemaal met elkaar verbonden door onze gedachte. Let op wat je denkt en richt je liever op je wensen.

22.22 betekent:  Heb vertrouwen, alles zal goed komen. Maak je nergens zorgen over, want deze situatie is zich voor alle betrokkenen prachtig aan het oplossen. 2 Heb geloof en moed. Je gebeden worden bewaarheid, ook al is dat nog niet zichtbaar.

23.23 betekent:  De verlichte meesters omringen je en vragen je vertrouwen te hebben. Weet dat ze bij je zijn om je met alles te steunen en bij te staan. 3 staat dan voor ‘De verlichte meesters zijn bij je in de buurt’. Ze hebben gereageerd op je gebed en willen je helpen.

00.00 betekent:  De Schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen.

Doreen Virtue schreef er een boekje over. Ik heb uit mijn E- book de bijzondere getallen overgenomen. Het boekje kun je weer kopen. Het heetGetallen van de engelen; De Verklaring Van De Nummers In Je Leven