Privacyverklaring

Privacyverklaring van Asteria Coaching & Styling, gevestigd aan de Fonteinbos 118,
2715 XG Zoetermeer, www.asteriacoaching.nl, kvk 52113779,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die Asteria Coaching & Styling verwerkt is omdat u zelf deze gegevens aan mij hebt verstrekt.
Die zijn na aanmelding voor de nieuwsbrief, (therapeutisch) consult, workshop of cursus als volgt:
Voor- en achternaam – E-mailadres.
Indien u klant bent:
Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Bankrekeningnummer

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Asteria Coaching & Styling verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Verzenden van de nieuwsbrief, Afhandelen van betalingen, Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten en Zoals ik hiertoe wettelijk verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  • Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens die zijn genoteerd tijdens een intake gesprek.
  • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Zodra je je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens verwijderd.