Beschermengel

aeb3529831935bbe29e47ca397d4f182Vorig jaar overleed Hans Kraak, een bijzondere man waarmee ik begin jaren ’90 in contact kwam, over engelen sprak en waarbij ik mijn eerste set engelenkaarten kocht op een van de weinig spirituele beurzen, die nog in Nederland waren.
Hans werkte zijn leven lang met engelen. De engelen hielpen hem bij het maken boeken, documentaties, engeleninstructies, engelendagen, workshops en lezingen. Hij is nu daar waar hij al vele jaren mee in contact was!
Dit schreef hij over beschermengelen, waarin ik mezelf ook heel goed kan vinden.

Wat zijn beschermengelen.

Je zult er al veel over hebben gehoord.
Dat een ieder mens op deze aarde wel een paar beschermengelen heeft.
Het is een term die wij mensen ons hebben aangemeten omtrent de tot nu toe onverklaarbare ervaringen.
Beschermengelen moet je niet zien als onzichtbare engelen met vleugels die je bij bijvoorbeeld
een dreigend conflict in de vorm van een handgemeen beschermen door met jou tegenstander onzichtbaar te vechten.
Engelen vechten niet. Engelen begeleiden. Engelen zijn er voor jou. En voor iedereen.

Een ieder mens heeft enkele specifieke beschermengelen. Ze begeleiden je gedurende jou gehele aardse leven. Beschermengelen zijn onzichtbare begeleiders van onze Ziel die samen met onze Ziel proberen de lijn van onze levensdoelstelling aan te houden. Wij mensen dwalen in ons leven nogal eens af.

Waar kom ik ze tegen?

Beschermengelen voel of ervaar je.
Zo kan het zijn dat je ineens een bepaald prettig of onprettig gevoel krijgt, terwijl je helemaal alleen bent.
Ineens inzicht verkrijgen, dat hoort erbij. Je snapt ineens waarom iemand boos op je is.
Reacties als gevolg op een beschermengel ervaring als; wat ben ik toch een rund geweest, kunnen hierbij horen.
Waar komt ineens dat inzicht vandaan?
Ook komen lichamelijke ervaringen voor.
Je voelt ineens dat iemand een hand op uw schouder legt of in je oor blaast, terwijl er niemand bij je is.

via andere:
Je beschermengelen kunnen personen in uw omgeving beïnvloeden. Dit gebeurt zelden.  De persoon die door een beschermengel wordt beïnvloedt is zich hiervan nooit bewust. En de boodschap die je van deze aardse persoon krijgt is altijd van goede aard.
Een aards persoon kan zomaar ineens de intentie voelen om je bijvoorbeeld een bosje bloemen te geven, terwijl deze persoon dat normaliter nooit gedaan zou hebben.  Het gaat dan om je verkregen gevoel dat je zomaar ineens iets krijgt, terwijl je het juist van die persoon nooit verwacht zou hebben.

De boodschap die de beschermengel in dit geval aan je wilt geven is dan ook;  alles is betrekkelijk, oordeel niet en kijk door oordelen heen.
De persoon die door een beschermengel aan het werk gezet wordt voelt ineens een onverklaarbare diepe intentie om naar jou iets te doen.
Zo kan het bijvoorbeeld zijn als je bent verlaten door je partner en je in diepe treurnis eenzaam door het leven gaat je ineens ondersteunend bezoek krijgt van iemand van wie je het nooit had verwacht.

george-hillyard-swinstead_the_Angels-message_-_www_illusionsgallery_comDromen:

In jou dromen kan je contact krijgen met je beschermengelen. Naast het feit dat het geen probleem is binnen jouw dromen je beschermengelen te zien,  kan je van hen ook boodschappen krijgen. Meestal zal je dromen over situaties die je in het verleden pijn hebben gedaan.
Je droomt ze opnieuw en veelal krijgt je tevens een oplossend gevoel mee.
Boodschappen verkrijgen uit jouw dromen heeft meestal te maken met jezelf een vraag stellen (langdurig met een kwestie blijven lopen).
Tegenkomen: Je loopt op straat tussen allerlei mensen, en ineens komt er een onbekende persoon op je af en zegt iets tegen jou.
Je bedankt hem en je denk hierover na.
Je wilt deze persoon een wedervraag stellen, maar deze persoon is inmiddels binnen een fractie van een seconde weg.
Je krijgt een bijzonder gevoel over wat deze onbekende persoon tegen je zei.
Dit is een voorbeeld van een veelvoorkomende engelervaring waarbij er een boodschap aan je wordt gegeven.
Veelal hebben de enkele woorden die aan jou zijn uitgesproken door deze onbekende, een diepzinnige betekenis.
Of dit nu een beschermengel is geweest, of deze onbekende persoon door een beschermengel is gestuurd maakt niet zoveel uit.
Het gaat om jouw gevoel bij deze ervaring.

Terminaal:

Bij een terminale levensfase (als je binnen afzienbare tijd komt te overlijden, maar je bent nog wel bij bewustzijn) kan het zijn dat je ineens wel jouw beschermengelen gaat zien. Veelal is het dan mogelijk dat ze zich zichtbaar maken aan je en je gaan begeleiden naar het hiernamaals.
Een terminale patiënt zal dit dan ook aan je benoemen en je deze beschermengelen aanwijzen. Weliswaar ziet alleen de patiënt ze.

Hoe kunnen ze mij helpen:

Zoals gezegd zijn beschermengelen onzichtbare begeleiders van onze Ziel die samen met onze Ziel proberen de lijn van onze levensdoelstelling aan te houden.
Beschermengelen zijn er niet om je te beschermen tegen een auto-ongeluk, een natuurramp, een vechtpartij en dergelijke.
Heel soms zijn hierop uitzonderingen mogelijk.
Weliswaar heeft dit dan te maken met het feit, dat jouw levensdoel op dat moment van de gebeurtenis geen juiste navolging kon krijgen.
Of diende je juist wel geholpen te worden omdat dit inzicht juist wel een onderdeel van jouw levensdoelstelling vormde.

Beschermengelen kunnen je helpen op elke wijze zoals je dit wenst, als je het maar niet afdwingt of eist.
Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je niet gelooft in beschermengelen of engelervaringen. Je zult dan weliswaar een keer spontaan hulp ervaren.
Indien jouw hulp van bijzondere aard was, zult je vanaf dat moment wel in beschermengelen gaan geloven.
De wijze en reden waarom je nu ineens wel bent gaan geloven zat al verborgen in jouw hulpaanbod en de daarbij behorende boodschap.
Hulp vindt doorgaans plaats op momenten dat je het niet verwacht en op momenten dat je blijkbaar echt hulpbehoevend was.
Wij mensen laten ons wel eens afdwalen naar zaken die we eigenlijk niet willen. We zijn dan onder invloed van iets wat we eigenlijk niet willen.
Je mag dat iets De Duivel, Het Slechte, De bekoring of wat dan ook noemen. We zien op zo’n moment echter niet zelf het gevaar.
Blijkbaar ziet Het Goede dit gevaar wel en dienen we geholpen te worden.
Wij allemaal moeten onze lessen leren op deze planeet. Maar soms moeten we een handje geholpen worden. We dienen als het ware weer op ons uitgestippelde pad van onze te leren lessen te komen. Op zo’n moment kan het zijn dat we worden bijgestaan door een beschermengel.

318636fa9f5e50293746e41923ca24ee (1)Hoe kan ik in contact met ze komen:

Het is de vraag of het nodig is dat je meer contact met jou beschermengelen krijgt dan zij dit aan u willen geven.
Zouden ze anders niet meer contact met je maken? Ze zijn er immers voor jou.
Wat jouw beschermengelen echter altijd goed vinden is, als je contact maakt met de goede zaken op deze aarde.
Daarnaast kunt je altijd vragen stellen aan jouw beschermengelen. Ze zullen jou vragen met grote zorgvuldigheid behandelen en je antwoord geven op het moment als je toe bent aan het antwoord. Je hoeft dan niet per se het gevoel te krijgen dat het antwoord van hen afkomstig is.
Uitgangspunt is altijd dat jou beschermengelen de macht over je hebben. Niet dat ze deze macht zullen aanwenden.
Beschermengelen zijn oppermachtig aan je, omdat zij vanuit een andere veel sterkere dimensie op je kunnen inwerken. Een dimensie waarvan de doorgaande mens nog geen gebruik van kan maken. Met andere woorden; je kunt jou beschermengelen niet jou wil voorhouden, of iets afdwingen.
Beschermengelen functioneren op het niveau dat alles in dit universum vloeit zoals het hoort te vloeien. Een rivier vloeit van de bergen naar de zee.
Soms denken we weleens dat het noodzakelijk is een stuwdam in deze rivier te zetten zodat we hieruit energie kunnen halen.
We proberen dan oppermachtig te zijn aan de natuur.
We vergeten echter dat deze zelfde energie (die we proberen af te tappen) veel sterker in de natuur aanwezig is, die deze stuwdam in een fractie van enkele
seconden weg kan doen vagen.
Ingrijpen in dimensies en deze te allen tijde beheersen kan alleen als we de spelregels hiervan kennen. Proberen iets af te dwingen of te bemachtigen bij of van een engel zal het tegenovergestelde resultaat opleveren. Ga geen beschermengelen oproepen via allerlei duistere praktijken. Je vraagt dan om moeilijkheden.

Wat je wel kunt doen:

Probeer te begrijpen en te accepteren dat beschermengelen alleen met jou contact zullen opnemen als dit echt noodzakelijk is.
Indien je geen contact krijgt op een moment waarvan je dacht dat het nu juist wel noodzakelijk zou zijn, is dit de les die je dient te leren.
Vertrouw op jouw beschermengelen. En besef dat ze er niet zijn om je een zo lang mogelijk leven op deze aarde te geven.
Ze zijn er om je te begeleiden.

Hans Kraakws1